Naujienos
Patikrinome žinias apie Kupiškio miškus

Gegužės 4 d. Antašavos pagrindinėje mokykloje vyko Kupiškio rajono JMB konkursas. Tema – Kupiškio miškai. Komandos – po 5 būrelio narius-pademonstravo namų darbus: plakatą „Gamta- mūsų namai“, prisistatymą bei pačių padarytą lesyklėlę. Tada visi sprendė testą apie Šimonių girią. Specialias užduotis atliko urėdai. Po to sekė- praktinė užduotis. Reikėjo įvardinti miško darbams naudojamus įrankius: rėžtuką, kardą, apsaugą medeliams, kampų matuoklę, peiliuką medžiams skiepyti, ugnies gesintuvą, vabzdžių gaudyklę ir t.t.

                      Mūsų ramaliniečiai prizinės vietos neiškovojo, tačiau pasirodė gražiai, pabendravosu bičiuliais iš kitų rajono mokyklų ir su puikia nuotaika grįžo namo.

 

                      Agnė Kavaliauskaitė,

                      Alizavos mokyklos JMB „Ramalina“ narė