Naujienos
Paskutinis skambutis Alizavos mokykloje

Išeinančius sveikino ir gero kelio linkėjo pirmokai, penktokai, mokytojai, tėveliai. Laikraštuko „Šratinukas“ kūrybinė grupė išleido nuotaikingą specialiai jiems skirtą numerį. Perskaitytas Testamentas, perduotas mokyklos raktas, išlaikyti pasiekimų patikros egzaminai. Lik sveika, mieloji mokykla!

Klementina Pūkaitė, 8 kl. mokinė