Naujienos
Paskelbtas konkursas Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti

Pretendentas dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu snieguole.vairiene@kupiskis.lt arba registruotu laišku iki 2018 m. spalio 24 d. įskaitytinai Kupiškio rajono savivaldybės administracijos specialistei Snieguolei Vairienei, Vytauto g. 2, Kupiškis, tel. (8 459) 35 513, mob. tel. 8 613 30368. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems visų šiame skelbime nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

                     Konkurso paskelbimo data – 2018 m. birželio 26 d.

                     Pretendentų atrankos posėdžio data – 2018 m. lapkričio 7 d.

                     Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, skirdama vertinimo laiką, pirmenybę teikia pretendentui, kuris jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse į švietimo įstaigos vadovo pareigas. Pateikus prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijų vertinimui būtina užsiregistruoti per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos (iki 2018-08-01).

Snieguolė Vairienė

Vidaus administravimo skyriaus specialistė

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Tel. (8 459) 35 513

Faksas (8 459) 35 510

El. paštas snieguole.vairiene@kupiskis.lt

www.kupiskis.lt