Naujienos
Mokytojų užsiėmimai

Pirmąją naujų metų darbo dieną Alizavos pagrindinės mokyklos mokytojai pradėjo nuotaikingu susitelkimo žaidimu. Kad kolektyvo darbas būtų sklandus, reikalingas kiekvieno jo nario susikaupimas, nusiteikimas, ryžtas, organizuotumas. Tai ir simbolizavo mokytojų žaidimas. To vieni kitiems ir linkėjo mokytojai.

Už praėjusių metų nuopelnus kiekvienam įteikta po „Metų kirvio“ nominaciją. Aptarti mokymosi ir patirties/ mokymosi stilių klausimyno testų rezultatai. Išaiškintos mokyklos stiprybės ir galimybės bei silpnybės ir grėsmės.