Naujienos
Keliaujančios architektūros dirbtuvės Alizavoje

                    Liepos 3-7 dienomis, nuo 9 val. ryto iki vėlaus vakaro, Alizavos pagrindinės mokyklos kieme šurmuliavo pusšimtis įvairaus amžiaus vaikų: skambėjo linksmi balsai ir juokas, kaukšėjo kastuvai, dūzgė šlifavimo aparatai, žviegė grąžtai. Alizavos miestelio ir aplinkinių kaimų vaikai, vadovaujami Keliaujančių architektūros dirbtuvių aštuonių savanorių, kūrė savo svajonių objektą.

                      Pirmoji diena buvo skirta susipažinimui. KAD ( Keliaujančių architektūros dirbtuvių) komandos savanoriai organizavo linksmus žaidimus, po kurių kiekvienas jau žinojo visų stovyklos dalyvių vardus bei pomėgius. Išmoko, pagal sutartą ženklą greitai susirinkti į ratą, pakėlus ranką nutilti, padėti vieni kitiems, laikytis kitų susitartų taisyklių. Kartu su svečiais vaikai keliavo po miestelį, rodydami labiausiai pamėgtas erdves.

  

                      Kitą dieną buvo žaidžiami įvairiausi vaizduotę žadinantys žaidimai. Vaikai gavo daug informacijos apie viešąsias ir privačias erdves, jų naudojimą. Bendrai diskutuojant buvo atrinktos trys miestelio erdvės ir pateiktos visuotinam balsavimui. Balsų daugumą gavo šalia mokyklos smagiai ošiantis, kažkada mokinių sodintas, mokyklos himne minimas, beržynas.

                      Vaikai turėjo įjungti savo vaizduotes, paskui kelis kartus jas dvigubinti ir dvigubinti tol, kol jų galvelėse atsiras planelis, kas turi gimti beržyne. Pasiskirstę grupelėmis, jie gamino būsimų objektų maketus ir pristatė svečiams. KAD architektės, atsijojusios karščiausius vaikų norus, per naktį sukūrė daugiafunkcio tako beržyne projektą.

           

                      Trečią dieną, po saugaus elgesio su įrankiais instruktažo, buvo pristatytas svajonių objekto projektas. Prasidėjo intensyvi jo statyba.

                      Vaikams pagalbos ranką ištiesė suaugusieji. Objektui pastatyti reikalingą medieną padovanojo Alizavos seniūnija ir UAB „Medienos sprendimai“ lentpjūvė. Alizavos bendruomenės moterys kasdien Jaunimo centro virtuvėje gamino valgį beveik 40 dirbtuvėse dalyvaujančių vaikų. Svečių maitinimo išlaidas padengti pasisiūlė Erminijus Stankus. Kupiškio technologijos ir verslo mokykla davė čiužinius ir pagalves, reikalingus svečių poilsiui. Mokyklinis autobusas kasdien vežiojo vaikus iš aplinkinių kaimų.

                      Vieningomis pastangomis per penkias dienas sukurtas daugiafunkcis takas beržyne prie mokyklos. Jis tikrai taps mėgstamiausia vaikų susibūrimo vieta, patraukliausia erdve miestelio svečiams, tinkama edukacine erdve mokytojams.

  

                      Be pagrindinio darbo, stovyklą lankę vaikai turėjo ir gražių bei prasmingų kultūrinių renginių: kino popietę, džiazo koncertą, tautinės giesmės vakarą ir įspūdingą statinio atidarymo šventę.

                      Danutė Miknevičienė, mokyklos bibliotekininkė