Naujienos
Iš kartos į kartą

Vasario 10 dieną į Alizavos pagrindinę mokyklą nuo ankstyvo ryto rinkosi ne tik mokinukai, bet ir mamos, tėveliai, močiutės. Organizatorių paprašyti jie atskubėjo jaunajai kartai perteikti vertingąją savo gyvenimo patirtį.

                      Dvi valandas vyko gimtojo Kupiškio krašto senovinės kultūros pažinimo pamokos. Jos išsiskyrė drausme ir dideliu efektyvumu. Po pamokų visi sugūžėjo į aktų salę pasirodyti, ką naujo išmoko.

                      Tądien pirmą kartą pamatėme Aukštaitijos regiono vėliavą. Ją parodyti atvežė Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė. Viešnia papasakojo vėliavos sukūrimo istoriją.

                      Lietuvos regionų heraldika naujas dalykas, tačiau jos kūrime stengtasi vadovautis senosiomis istorinėmis tradicijomis, būdingomis vienam ar kitam kraštui. Sidabriniame lauke raudonas šarvuotas raitelis su pakeltu kalaviju dešinėje rankoje. Skydą laiko du sidabriniai angelai, stovintys ant sidabrinio kaspino, kuriame raudonomis raidėmis įrašyta : PATRIAM TUAM MUNDUM EXISTIMA (Savo Tėvynę laikyk visu pasauliu). Tai Aukštaitijos herbas, kurį remdamasis Žygimanto Augusto laikų Lietuvos mažuoju antspaudu, sukūrė dailininkas Rolandas Rimkūnas.

                      Savo pasirodymus mokiniai pradėjo skambia Kupiškio krašto sutartine. Po to klausėmės gražių kupiškėniškų dainų, kurių vaikus išmokė Žydrūnė Rakauskaitė. Močiutė Aldona Talijūnienė papasakojo apie kupiškėniškąjį „dadininkavimą, „ratininkavimą“, „puntininkavimą“. Ji vaikus pamokė  šmaikščių greitakalbių. Mokiniai suvaidino linksmą istoriją „Piršlybos“, demonstravo paukštelių erzinimus. Šokio mokytojos  Irminos  Puipaitės- Narbutienės vadovaujamos  mergaites pašoko delnų polką „Sėjau rūtą, sėjau mėtą“ ir „Pasilinksminimo“ šokį. Nors per tokį trumpą laiką įvaldyti naujus muzikos instrumentus sunku, dešimtokė Andrėja Vareikaitė gražiai pagrojo su senuoju lietuvišku instrumentu- kanklėmis. O kiti šios senovinių muzikos instrumentų įvaldymo grupelės dalyviai, mokytojai Rasai Gudonienei pritariant smuiku, smagiai sugrojo linksmą polkutę. Močiutė Janina Glemžienė ir mokytoja Romalda Likienė išmokė mažuosius linksmų žaidimų: „Mušk gūžį!“, „ Akla bobutė“, „Žiedo dalijimas“. Vaikai pasirodė, kaip išmoko ratelio „Žilvitis žaliuoja“ pynimą. Patys mažiausieji, priešmokyklinukai, gamino tarškynes. Mokytojos Rimos Dyraitės ir mamos Aldonos Kučinskienės talkinami, iš senųjų fotojuostelių dėžučių , į jas pripylę kruopų ir žirnių, vaikai pasidarė puikiausius muzikos instrumentus. Su naujaisiais instrumentais mažyliai linksmai užtraukė dainą „Du gaideliai“. Mamytė Jolita Trasykienė ir mokytoja Aiva Janušauskienė mokė senųjų karpinių meno. Vaikai demonstravo iškarpytas gražiausias užuolaidas. Panašiomis močiutės puošdavo savo namų langus, kraičių skrynias. Mama Jolanta Užusienienė dalinosi šiaudelių vėrimo paslaptimis. Šis amatas- tik patiems kantriausiems, nes vos tik stipriau suspaudus šiaudelis suskyla. O mūsų prosenelės puošniausius sodus suverdavo! Mokytoja Audronė Užtupienė supažindino su įdomiais rankdarbiais iš vilnos. Vienas jų- mezgimas ant pirštų. Tai mezgimas be jokių įrankių. Rezultatas pasiekiamas greitai. Vaikinų darbeliai bemat virto merginų kaklo papuošalais. Kitas- tai vėlimas adata ant polisterolio. Mergaitės sukūrė paveikslėlius, panaudodamos skirtingų spalvų vilnas. Močiutė Danutė Janikavičienė į mokyklą atsinešė senąjį verpimo ratelį- kolvartą. Nė vienas iš mokinių būrelio jo dar nebuvo matęs. Parodyti, kaip reikia sukti siūlus, vaikai noriai ėmėsi šio darbo. Mama Vita Balnevičienė su savo jaunaisiais padėjėjais riebaluose privirė „rožyčių“ ir iškepė gardžiausią meduolį. „Gal tai ir ne patys seniausi patiekalai, bet aš iš savo babytės išmokau, ir vaikus šito pamokinau,“ – vaišindama publiką kalbėjo sumanioji šeimininkė. Vyresniųjų klasių vaikinai iš medžio drožė paukštelius- švilpynes. Šio darbo paslapčių berniukus mokė tėveliai- Dalius Baronas ir Romas Balnevičius- bei mokytojas Eimutis Sarsevičius. Švilpynės gavosi 2-3 tonų. Sustoję jaunuoliai bandė sukurti muzikinius ritmus.

                      Noriai jaunimas perėmė vyresniųjų patirtį, o vyresnieji pasisėmė iš jaunimo energijos. Graži buvo diena. Atsisveikinome, iškilmingai sudainavę kupiškėnų himną „Oi jūs susiedai!“.

                      „Labai patiko!“, - prisimena renginį mokiniai. –„Kad daugiau tokių pamokų!“.

 

Danutė Miknevičienė, Alizavos pagrindinės mokyklos bibliotekininkė