Naujienos
Integruota veikla „Pažink paukštį“

Birželio 11 d. 5-9 klasių mokiniai mokėsi pažinti paukščius. Susiskirstę į grupeles, jie nagrinėjo penkis paukščius: žvirblį, pempę, gandrą, genį ir lakštingalą. Mokyklos sode stebėjo paukščius pro žiūronus: ieškojo žvirblio, lakštingalos, genio. Biologijos pamokoje sužinojo apie šių paukščių gyvenimo būdą, jų aplinką. Lietuvių literatūros pamokoje skaitė eilėraščius apie paukštelius, patys pabandė sukurti ketureilius. Dailės pamokoje kiekvienas piešė po savo paukštelį. Muzikos pamokoje mokėsi lietuvių liaudies dainų, kuriose pagrindiniai personažai: žvirblis, pempė, genys, gandras, lakštingala. Bibliotekoje ieškojo informacijos apie šiuos paukščius tautosakoje.

   

Surinktas patarles, priežodžius, tikėjimus, mįsles, paerzinimus, pasakaites, sakmes garsiai perskaitė savo draugams aktų salėje. Kiekviena grupė padainavo išmoktą naują dainelę apie paukštį.

                      Danutė Miknevičienė, mokyklos bibliotekininkė