Naujienos
INFORMACIJA

Nuo 2018 m. birželio 1 d. Kupiškio r. Alizavos pagrindinėje mokykloje 1 dieną per savaitę dirbs psichologė Violeta Sabanskienė pagal projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II ( Nr. 09.2.2- ESFA –V- 729 -03-0001) veiklą „Psichologinės pagalbos plėtra“.

Konsultacijų vieta – rusų kalbos kabinetas.

Pagalbos gavėjai – mokiniai, mokinių tėvai/ globėjai, mokytojai ir kiti švietimo įstaigos darbuotojai.

Pirmoji konsultacijų diena: š.m. birželio 8 d. 8,00-13,00 val.

Pageidaujantys lankosi pas psichologę laisvu grafiku.

PASTABA: prieš pradėdami lankyti psichologo konsultacijas, mokiniai klasės auklėtojui pristato tėvų/globėjų sutikimus.

Daiva Miciūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui