Naujienos
Graži pradžia

Alizavos pagrindinės mokyklos bendruomenė Naujų mokslo metų pradžią paminėjo šermukšniais išdabintame mokyklos beržyne. Tilindžiuojant skambučiui dvylika dešimtokų atvedė dvylika pirmaklasių. Į jungtinę ikimokyklinę ir priešmokyklinę grupę susirinko net keturiolika mažylių.

  

Naują mokyklos bendruomenę pasveikino direktorius Gintaras Paškauskas, Kupiškio r. savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Irena Mockuvienė, mokinių prezidentė Rusnė Baliūnaitė. Smagų ketureilį padeklamavo mažoji Lėja. Pirmaklasiai tradiciškai prisiekė netingėti anksti keltis, švariai praustis ir į mokyklą ateiti linksmi bei žvalūs. Išradingai mažuosius draugus pasveikino dešimtokai.

  

Sugavę išriedėjusią ašarą ir ją numetę atgalia ranka, mokiniai atsisveikino su vasaros atostogomis. O smarkiai patrynę galvas ir nupūtę prilipusias dulkes, išsivalė jas nuo nereikalingų minčių, kad tilptų naujos žinios.

Kiekvienoje klasėje vyko pirmosios pamokos – susitikimai su buvusiais ir naujais klasės draugais, pasiilgta auklėtoja.

Šventę vainikavo linksma fotosesija gražiajame mokyklos beržyne.

 

Danutė Miknevičienė, mokyklos bibliotekininkė