Naujienos
Dėmesio! Psichologės konsultacijos mokykloje

Kupiškio rajono Alizavos pagrindinėje mokykloje nuo šių metų birželio mėnesio  įgyvendinamas Specialiosios pedagogikos ir psichologijos projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“. Projekto trukmė – 11 mėnesių. Projektas tęsis iki 2019 m. balandžio mėnesio 30 d.
Projekto metu psichologė Violeta Sabanskienė teiks psichologinę pagalbą vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams),  pedagogams ir kitiems  įstaigos darbuotojams. Atvykę į mokyklą, tėvai galės pasinaudoti galimybe pasikonsultuoti su psichologe individuliai dėl savo vaiko ugdymo. 
Rugsėjo mėnesį psichologė didelį dėmesį skirs naujokų adaptacijai mokykloje: stebės mokinius klasėje, parengs tėvams ir mokytojams atmintines apie pirmokų bei penktokų adaptaciją mokykloje, konsultuos tėvus, vaikus, mokytojus.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams psichologė ves grupinius užsiėmimus pagal programą „Mokomės bendrauti, pažinti save ir savo jausmus“. Užsiėmimai vaikams truks  5 mėnesius. Pradinių klasių mokiniams bus vedami grupiniai užsiėmimai socialiniams įgūdžiams lavinti.
Psichologė dalyvaus klasių valandėlėse, ves pokalbius su mokiniais klasės vadovų pasiūlytomis temomis. Mokyklos tėvų susirinkimuose skaitys paskaitas tėvams. Mokytojams ves seminarą apie savižudybių prevenciją. Atsižvelgdama į mokyklos bendruomenės poreikius atliks tyrimus, mokinių apklausas. Parengs lankstinukus, atmintines, padalomąją informaciją mokiniams, tėvams, mokytojams.
Tėveliai mokykloje gaus informaciją apie konkrečias psichologės veiklas.
Tikimės, kad bendromis (administracijos, specialistų, mokytojų, tėvų) pastangomis sieksime vaikų (mokinių)  psichologinės gerovės.

 

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro psichologė Violeta Sabanskienė