Naujienos
Dėl ugdymo plano pakeitimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu ,,Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-688 ,,Dėl 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“, pakeistas mokyklos 2021-2022 mokslo metų pradinio ir pagrindinio programų ugdymo planas.   Direktoriaus įsakymas