Naujienos
Atlikta Alizavos mokyklos stadiono rekonstrukcija

Įgyvendinta sutartis dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto Nr. SP2019-1-110 „Alizavos mokyklos stadiono rekonstrukcija“ įgyvendinimo ir tęstinumo įsipareigojimų vykdymo“, kurią pasirašė Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) ir Kupiškio rajono Alizavos pagrindinė mokykla, atsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 29 d. įsakymą Nr. V-868 „Dėl finansavimo skyrimo sporto projektams, susijusiems su esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu“.

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Alizavos pagrindinės mokyklos esamo stadiono būklę, rekonstruojant esamus sporto paskirties inžinerinius statinius ir sudaryti palankias sąlygas ugdyti Alizavos krašto vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ir neįgaliųjų fizinį aktyvumą, siekiant populiarinti sveiką gyvenseną ir sporto veiklas.

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, kaip projekto partneris, projektui skyrė ne mažiau kaip 12 000 eurus arba 15 proc. nuo pripažintos tinkamomis finansuoti Projekto išlaidų sumos. Bendra projekto vertė – 79 956,32 eurai.

Tiesioginiai projekto rezultatai:

                      1. Sporto (krepšinio/tinklinio) aikštelės remonto darbai;

                      2. Bėgimo tako ir šuoliaduobės stadione įrengimo darbai;

                      3. Baigiamieji darbai:

                      3.1. Pažeistų plotų atstatymas, vejos užsėjimas;

                      3.2. Statinio kadastriniai matavimai.

    

Mokykla numato ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos siekti visų tikslinių grupių ( vaikai ir jaunimas iki 29 metų; gyvenamosios vietovės, tai Alizavos bendruomenės ir Palėvenėlės kaimo bendruomenės asmenys ir tarp jų esantys senjorai; žmonės su negalia) sportuojančių ir besimankštinančių asmenų skaičiaus padidėjimo ir reguliarių sportinių veiklų vykdymą.

 

Projekto vadovas – Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos direktorius Gintaras Paškauskas