Naujienos
„Susivienykime ekologijai!“

Kupiškio rajono Alizavos pagrindinė mokyklos bendruomenė,  dalydamasi savo patirtimi apie atliktą darbą renkant elektros ir elektroninės įrangos atliekas, dalyvauja Europos mastu rengiamame „Kartų dialogas mokykloje“ konkurse. Nuotraukos ir aprašymai patalpinti generations@school galerijoje (projektas „Susivienykime ekologijai!).

Kiekvienoje ES valstybėje narėje komisija išrinks po vieną nugalėtoją t.y. iš viso bus skelbiami 27 nugalėtojai. Nugalėjusios mokyklos gaus 300 EUR čekį, už kurį galės įsigyti medžiagą tęstiniam projektui su kita mokykla, kuri dar nedalyvauja kartų dialoge, įgyvendinti. Siekiant skatinti kartų solidarumą, iškiliausios mokyklos bus paskirtos mokyklomis- kuratorėmis. Nugalėtojai bus paskelbti 2012m spalio mėn.

Projekto „Susivienykime ekologijai!“ metu bendraudami su kaimų gyventojais supratome, kad jiems, o ypatingai senyvo amžiaus žmonėms, labai reikalingas švietimas apie aplinkos taršos šaltinius, apie jų poveikį sveikatai, apie priemones taršai sumažinti. Gavę prizą  pasikviestume kompetetingus lektorius ir organizuotume kaimo bendruomenei paskaitas- diskusijas ekologinėmis problemomis. Senjorų aktyvumui paskatinti organizuotume kūrybines dirbtuves iš antrinių žaliavų. Į ekologinę veiklą įtrauktume Palėvenėlės mokyklos bendruomenę.

 

Danutė Miknevičienė