Naujienos
Vertingi užsiėmimai

Spalio 13-oji Alizavos pagrindinės mokyklos mokiniams buvo įsimintina, nes kiekvienai klasei po vieną neįprastą pamoką vedė Kupiškio etnografijos muziejaus specialistės, Kristina Jokiminenė ir Jolanta Knizikevičienė. Antrokai ir trečiokai susipažino su pasakojamąja ir dainuojamąja tautosaka, klausėsi liaudiškų dainų, žaidė žaidimus. Pirmokai ir ketvirtokai suko gėles iš klevo lapų, jomis papuošė savo klasę ir namus. Penktokai ir septintokai prigludo prie karpinių, o kas netingėjo pasidarė netgi labai gražių. Šeštokai ir dešimtokai išgirdo apie vilnos pluoštą, vėlimo būdus ir įrankius, dekoravimo priemones, išmoko naudotis vėlimo adatomis. Šeštokai nuvėlė kepurėles linksmiems nykštukams, o dešimtokai – po mielą širdelę. Aštuntokai pabandė pinti aukštaitišką pintinę juostą. Devintokai nagrinėjo kupiškėnų patarmės lobius. Sužinojo kupiškėnų patarmės teritorines ribas, mokėsi pritaikyti šiai tarmei būdingus dėsnius, atliko praktines užduotis.

Mokytojos dirbo daug ir sunkiai. Kristina sakė, kad tiek daug pamokų (visas penkias ir visas skirtingas) vedė pirmą kartą. Paprastai, kai nuvyksta į mokyklą arba mokiniai ateina į muziejų, pasirenkama viena tema ir dirbama su visomis klasėmis. „O kad mainytųsi temos, ir mainytųsi klasės, ir dar pamokos laikas būtų ribotas,- man tai buvo labai didelis išbandymas“,-dalinosi įspūdžiais viešnia.

Tokių pamokų tikslas, anot edukatorės Kristinos Jokimienės, kad „jaunas žmogus nors kažkiek prisiliestų prie to senovinio amato ar tarmės žodžio, ar tautosakos vieneto ir jį patalpintų savo viduje, nors trumpam, nors minutę kitą ir turėtų tą gerąją patirtį savyje“. Atsisveikindamos viešnios linkėjo mokiniams, kad „tie pagrindiniai dalykai: tarmė, papročiai, amatai,- taptų moksleivių gyvenimu. Ir kad darytų jie tuos darbelius  ne atmestinai, o viską su širdele, su ūpu ir tikru noru. Kad tų gražių pamokų, gražių užsiėmimų būtų ne vienas, o jų daugėtų ir daugėtų.“