Naujienos
Vaikystės svajonė išsipildė

Vaikystės svajonė išsipildė

                      Bendraujant su Regina Tamošiūnaite- Grubinskiene labai jautėsi jos didelis gyvenimo patyrimas bei profesionalus menas sudominti publiką.

                 Jau pradinėje klasėje Regina žinojo, kad užaugus bus tik mokytoja ir niekuo kitu. Iki išnaktų skaitydavo knygas. Labai patiko biblioteka. Vyresnėse klasėse susidomėjo žurnalistika. Nemėgo tiksliųjų mokslų: fizikos, matematikos, o labiausiai chemijos. Šiems dalykams mokytis net laiko buvo gaila. Regina siekė savo svajonės. Baigė Vilniaus pedagoginį institutą, įsigijo lietuvių kalbos mokytojos specialybę. Gyvenimas vėtė ir mėtė. Šiandieną laiminga turėdama mėgstamą darbą Pasvalio P.Vileišio gimnazijoje ( dirba lietuvių kalbos mokytoja). Nors ir netapo žurnaliste, bet šiandieną redaguoja ir leidžia knygas ( mirusių žmonių knygas). Kuria eiles. Nuo 1998m- Pasvalio rajono literatų klubo „Užuovėja“ pirmininkė. Šiaurės Lietuvos literatų draugijos valdybos narė. Vadovauja P. Vileišio gimnazijos laikraščiui „Mokyklos žinios“. Dirba su gimnazijos literatais.

                 Reginą taikliausiai apibūdino patys gimnazistai, suteikdami jai „romantiškiausios mokytojos“ ir „barbės- devyndarbės“ nominacijas- kaktusus. „Elkis taip, kad būtų gera šalia esantiems,“- toks Reginos gyvenimo moto.

                 Susitikime Regina pristatė ne tik save, ji pristatė visą Pasvalio kraštą: pakvietė į muziejų, minėjo garsiausius šio krašto rašytojus, plačiai nupiešė P.Vileišio gimnazijos paveikslą, padovanojo vileišiškių „Mokyklos žinių“.

                 Pokalbio metu visi kūrėme rengą apie poetą. Tai Japonijoje labai populiarus kolektyvinis eilių kūrimas. Patiko ir mums.

                 Regina atsisveikindama visiems linkėjo labai norėti siekti savo svajonės, nepalūžti nuo pirmos nesėkmės. „Viskas baigiasi. Ir tai praeis.“ - tai dar viena Reginos Tamošiūnaitės- Grubinskienės Kupiškio rajono Alizavos vidurinės mokyklos XVIII laidos absolventės taisyklė.

                                 

                                                          Eisvydė Isajevaitė

                                                           X klasės mokinė

                                                       „Šratinuko“ redakcinės grupės narė