Naujienos
Vaikų pramoginių šokių konkursas ,,Rudens paletė“

2012 m. lapkričio 23 d.12 val.  Kupiškio kultūros centre vyko vaikų pramoginių šokių konkursas ,,Rudens paletė“. Šio konkurso organizatorė ir vyriausioji teisėja – Irina Bubnova.
Prieš prasidedant šiam renginiui šokėjai turėjo užsiregistruoti, o po dar ir prasišokti. Konkurse dalyvavo Kupiškio rajono mokyklos: Antašavos, Alizavos, Noriūnų, Rudilių pagrindinės mokyklos, taip pat Kupiškio kultūros centro šokių studijos ,,Aušra“ šokėjai bei svečiai - šokėjai iš Rokiškio kultūros centro pramoginių šokių klubo ,,Vakaris“. Šokėjus stebėjo ir vertino kompetentingi šokio žinovai: S. Jakšienė – darželio ,,Saulutė“ šokių mokytoja, I. Mulvinienė – Rokiškio kultūros centro šokių mokytoja, K. Jankauskienė – šokėja, D. Šakickienė – Kupiškio meno mokyklos direktorė – šokėja, E. Gerasimovienė – šokėja. Taip pat buvo neapsieita ir be sekretoriato (K. Senvaičio ir D. Valmos), kurie konkurso metui skaičiavo tesėjų balus, bei renginio vedėjos – Alizavos pagrindinės mokyklos šokio mokytojos Irminos Puipaitės.
Konkurso, kuriame dalyvavo beveik 80 šokėjų t.y., 40 porų, tikslas buvo suteikti mokiniams galimybę plėtoti raiškos gebėjimus, įgyti naujos estetinės patirties, susipažinti su sportinių – pramoginių šokių varžybų tradicijomis. Šokėjai mus galėjo džiuginti 4 šokiais: didinguoju lėtu valsu, romantiškąja rumba, energinguoju džaivu bei džiaugsminguoju čia čia čia. Kadangi dauguma šokėjų buvo ,,naujokai“ šokio srityje, jie mus pradžiugino dviem šokiais: lėtu valsu bei čia čia čia. Labiau pažengusieji - dalyvius ir žiūrovus džiugino visais keturiais šokiais.
Konkursas vyko dviem etapais. I ture šoko visos šokėjų poros pagal amžiaus grupes. II ture, kiekviename pogrupyje dalyvavo 6 poros surinkusios daugiausiai balų. Kadangi II turas buvo finalinis, jo pabaigoje po iškilmingo parado šokėjai buvo apdovanojami padėkos raštais ir medaliais, o I vietos nugalėtojai kiekvienoje grupėje buvo apdovanojami taurėmis. Kiekviena pora buvo vertinama pagal konkurse nustatytus kriterijus: muzikos ritmo pojūtį, laikyseną, artistiškumą, žingsnių techniką.
Smagu, kad konkurse dalyvavusieji Alizavos pagrindinės mokyklos 3 – 4 klasių šokėjai mus džiugino ne vien ,,konkursiniais“ šokiais, bet ir prizinėmis vietomis. I vieta atiteko Rusnei Baliūnaitei ir jos partneriui Jauniui Palilioniui, II – mis vietomis dalinosi kelios poros: Elada Paslauskaitė ir Mantas Babachinas bei Jaunius Palilionis su antrąja partnere Kamile Bartkevičiūte, III-ios vietos atiteko Mildai Balnevičiūtei ir Kęstučiui Gilbrantui bei Mantui Babachinui ir antrąjai jo partnerei Neringai Skaburskytei.
Šiose varžybose, parodomojoje dalyje, taip pat dalyvavo ir Alizavos pagrindinės mokyklos 8 klasės šokėjai, kurie visus nustebino kitokio žanro šokiu. Šie šokėjai pašoko suaugusiųjų suomių liaudies šokį ,,Kaheksu“.
Nepaisant to, jog konkursas vyko dvi valandas, šokėjai nepabūgo ir su nekantrumu jau dabar laukia ir ruošiasi kitam artėjančiam konkursui, kuris yra numatomas II pusmečio eigoje Kupiškio Noriūnų J. Černiaus pagrindinėje mokykloje.

Šokio mokytoja Irmina Puipaitė