Naujienos
Turiningos atostogos

Jaunieji turistai susipažino su Švenčionių miesto lankytinomis vietomis: Nalšios muziejumi, Švenčionių bažnyčia, koplyčia, žydų menoru. Aplankė Cirkliškių dvaro rūmus, Perkūno piliakalnį. Keliavo  Servėtos regioninio parko lankytinomis vietomis. Pabuvojo prie Bėlio ežero, šaltinio „Lino verdenė“, Adoravo ir Kančiogino ežerų. Aplankė Ceinikius, Aučynų piliakalnį, Šventųjų liepų pavėsinę, Šventąjį ąžuolą ir kt. Vakarais vyko įdomios susipažinimo programos, sportiniai žaidimai. Jauniesiems turistams koncertavo J. Žemaičio gimnazijos etnografinis ansamblis „Aušrala“.
Eimutis Sarsevičius, Alizavos pagrindinės mokyklos jaunųjų turistų vadovas