Naujienos
Smagus šimtadienis

Arabų šeichas Chalachalašas bin Emyras, keturios gracingosios jo žmonos, karalystės išminčiai bei kovotojai pateikė daugybę išradingų užduočių jaunuolių išminties gilumo ir atminties galios patikrinimui, reakcijos greičio ir vaizduotės lakumo įvertinimui, pirštų miklumo ir kojų mitrumo išbandymui. Visos užduotys buvo negirdėtos, netikėtos, iš knygų „ištrauktos“. Pavyzdžiui, vaizduotės sužadinimui ketvirtoji šeicho žmona Kamara binti Marufas pradėjo skaityti visiems puikiai žinomą Šarlio Pero „Raudonkepuraitę“, o dešimtokai, čia pat gavę vaidmenis, turėjo pasaką atgaivinti. Juoko audrą sukėlė šis vaidinimas, o garsiai perskaitytas Ramutės Skučaitės verstas žavusis šios pasakos moralas įspėjo jaunimą, kad šiandien vilko įvaizdį reikia suvokti perkeltine prasme:
„Priminkim vaikam, kas jų laukia kely
O ypač mergaitėm žavingom.
‹...›
Kad tų gražbylių, kurie gali atrodyt mieli,
Nereikia sustojus klausyti.“   (Š. Pero „Raudonkepuraitė“)

Vaizduotei įsiaudrinus dešimtokai rašė nuoširdžius pasižadėjimus Aladino lempoje įsikūrusiam Džinui, vildamiesi su pastarojo pagalba šiaip ne taip juos įgyvendinti per likusias 100 dienų.
Po daugybės linksmų ir rimtų išbandymų gerbiamiems chadžijoms iš Alizavos mokyklos XIII laidos dešimtokų buvo įteikti žinių ir gebėjimų įvertinimo dokumentai- pusatestačiai. Atsisveikinimui iškilmingai padovanota Knyga su šimtu tuščių lapų ir pareikštas griežtas įsakymas- prirašyti ją per 100 dienų, kasdien užpildant tik po vieną lapą.

Smagi šimtadienio šventė kėlė susižavėjimą net ir patiems didžiausiems knygų skeptikams.

Danutė Miknevičienė,

Alizavos pagrindinės mokyklos bibliotekininkė