Naujienos
Saugos reikalavimų atmintinė

1.Tėvai (globėjai), išleisdami vaiką į mokyklą, kiekvieną rytą atidžiai stebi, ar vaikas neturi temperatūros, nekosti, nečiaudi. Jeigu yra šie simptomai, vaiko į mokyklą neleidžia ir apie tai informuoja klasės auklėtoją (mokytoją).
2. Jei vaikas karščiuoja, tėvai skubiai kreipiasi į šeimos gydytoją. Į mokyklą vaikas grįžta visiškai pasveikęs ir tik su gydytojo pažyma.
3. Važiuojant mokykliniu autobusu mokiniams dėvėti kaukes būtina (be kaukės į autobusą neįleidžiami). Kaukes nusiima tik atėjęs į savo klasę. Kaukėmis vaikus aprūpina tėvai.
4. Nevažiuojantis mokinys, prieš įeidamas į mokyklą, užsideda kaukę, kurią nusiima tik savo klasėje.
5. Kaukės dėvimos mokyklos koridoriuose, einant į valgyklą. Valgykloje laikomasi saugaus atstumo (1-2 metrų) ir valgoma tik nurodytos pertraukos metu.
6. Nusiėmęs kaukę, mokinys ją įsideda į maišelį, o maišelį – į kuprinę (ant suolo kaukė negali būti padėta).
7. Rankos dezinfekuojamos (plaunamos muilu) prieš valgį, po fizinio lavinimo pamokos, pasinaudojus tualetu ir t. t. pagal poreikį.
8. Po pamokų mokinys klasėje užsideda kaukę ir eina į autobusą arba namo.
9. Ne mokytojai ir ne mokiniai į mokyklą patekti negali. Esant reikalui, kreipiasi į prie durų budintį asmenį.
10. Rugsėjo 1 dieną pradinių klasių mokinius į klasę palydi tik vienas iš tėvų/globėjų/rūpintojų.