Naujienos
Pilietinė akcija „Konstitucija gyvai“

Spalio 25 d. – Lietuvos respublikos Konstitucijos diena. Šiais metais švenčiame Konstitucijos 25-metį.

Alizavos pagrindinės mokyklos mokiniai, klasės valandėlėse išnagrinėję Lietuvos Konstitucijoje išdėstytas nuostatas, laisves, teises ir pareigas, pasigaminę spalvingus plakatus, - ilgosios pertraukos metu surengė akcją, taip pagerbdami pagrindinį savo šalies įstatymą.