Naujienos
Jaunojo akordeonisto sėkmė - neatsitiktinė
Jaunojo akordeonisto sėkmė -  neatsitiktinė      Rugsėjo 3 d. visus mokinius ir mokytojus į savo koncertą pakvietė akordeonistas Valentinas Kaminskas. Virtuoziškai valdydamas gana sunkų muzikos instrumentą, Valentinas grojo įvairių pasaulio šalių labai temperamentingą muziką ištisą valandą. Negalėjai nesistebėti jo rankų miklumu, nuoširdžiu  artistiškumu.                                                                                    
plačiau
 
Rugsėjo 1
   Rugsėjo 1-osios šventė

                 
plačiau
 
Pilietinė akcija Gedulo ir vilties dienai paminėti
Pilietinė akcija Gedulo ir vilties dienai paminėti

Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos paraginti į pilietinę akciją „Vilties paukštė“, skirtą Gedulo ir vilties dienai paminėti įsijungė ir Alizavos pagrindinė mokykla bei miestelio bendruomenė.

                      Mokiniai gamino juoda ir balta spalvomis išmargintus butaforinius paukščius- akcijos simbolį. Paukštis -  laisvas, kaip ir mūsų viltys, svajonės, idėjos, troškimai. Šiandienos jaunam žmogui „vilties paukštis“- tai tik ženklas, o tremtyje gyvenusiems žmonėms jis simbolizuoja laisvę, viltį būti laisvam. Viltis apie laisvę tremtyje padėjo žmonėms išgyventi visus sunkumus.

                      Su „vilties paukšteliais“ rankose Alizavos pagrindinės mokyklos mokiniai  pasuko link miestelio centre stovinčio paminklo tremtiniams. Čia jau būriavosi žmonės, laukė pakviesti gerbiami žmonės- alizaviečiai, buvę tremtiniai. Mokinių rankomis paukščių siluetai „sutūpė“ aplink paminklą. Patarimo žodį jaunajai kartai tarė tremtinių šeimos atstovas Pranas Jankauskas. Skaudžiais prisiminimais pasidalino tremtinys Algimantas Glemža. LPKTS Kupiškio skyriaus pirmininkas Algirdas Vaitiekūnas alizaviečiams tremtiniams- Apaliui Glemžai ir Eugenijai Glemžienei - įteikė padėkas už prasmingus darbus, pasiaukojimą ir aktyvią visuomeninę bei kultūrinę veiklą. Joną ir Algimantą Glemžas už pasiaukojamą darbą apdovanojo LTPKS trečiojo laipsnio žyminiais ženklais. Tylos minute pagerbti negrįžę į Lietuvą tremtiniai.

                      Prasmingą Gedulo ir vilties dienos minėjimą susirinkusieji baigė gražia tremtinių daina „Kur tas dulkėtas traukinys taip toli nukeliavo...“

 

                                              Danutė Miknevičienė

 
 
 
Turistų žygis po Žemgalę
Ir vėl pavasaris, vėl paukštukai čyruoja mums skambias giesmes. Atėjus pavasario atostogoms, Alizavos ir Šimonių turistai susiruošė į turistinį žygį pėsčiomis po Žagarės – Tervetės – Duobelės – Ylės kraštus.
plačiau
 
Apie susitikimą su vaikų rašytoju ir knygų iliustratoriumi Kęstučiu Kasparavičiumi
                Balandžio 17dieną Kupiškio rajono Alizavos pagrindinėje mokykloje buvo paskelbta netradicinė skaitymo ir piešimo pamoka. Į šią pamoką atskubėjo pasaulinio masto knygų iliustratorius, Lietuvos vaikų mylimiausias rašytojas Kęstutis Kasparavičius ir jo knygų leidyklos, kuri vadinasi „Nieko rimto“, vadybininkas Saulius Valužis.
plačiau
 
Vaikystės svajonė išsipildė

Bendraujant su Regina Tamošiūnaite- Grubinskiene labai jautėsi jos didelis gyvenimo patyrimas bei profesionalus menas sudominti publiką. Jau pradinėje klasėje Regina žinojo, kad užaugus bus tik mokytoja ir niekuo kitu. Iki išnaktų skaitydavo knygas. Labai patiko biblioteka. Vyresnėse klasėse susidomėjo žurnalistika.

plačiau
 
Kaip mes šventėme Tarptautinę vaikų knygų dienos šventę
Savo mokykloje Tarptautinę vaikų knygos dienos šventę organizavome penktadienį, balandžio 3dieną. Organizavome mokinių susitikimą su Kupiškio rajono valdžios vyrais.
plačiau
 
Mano sėkmė- kitiems tikra nesėkmė
                 XIII laidos absolventė, mokyklos himno autorė, knygos „Vakarėjantis laikas" autorė, dailininkė Bronislava Valinskaitė mokyklos suole svajojo tapti mokytoja arba žurnaliste. Labai patiko lietuvių ir rusų kalbų pamokos, patiko dailė.
plačiau
 
Grįžo pasidalinti patyrimu
               Susitikti su buvusiais mokytojais, pakalbėti prie arbatos puodelio apie savo adaptaciją kitoje mokymo įstaigoje, apie savo pasiekimus; pasidalyti patirtimi su jaunesniais draugais buvusioje jaukioje mokykloje praėjusio penktadienio vakarą buvo pakviesti Alizavos pagrindinės mokyklos VII, VIII ir IX laidos dešimtokai.
plačiau
 
Kupiškio krašto tautosaka iš vaikų lūpų

Svarbiausias kupiškėnų krašto savitumas yra kupiškėnų tarmė. Siekiant skatinti jaunąją kartą domėtis savo krašto tradicine kultūra, skleisti liaudies kūrybą, organizuota mokykloje popietė- konkursas „Sava tarmė- pati gražiausia“. Renginys skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečiui.

                      Tarmiškam konkursui mokiniai ruošėsi jau nuo sausio mėnesio. Jie rinko  iš savo senelių, kaimynų gražius tarmiškus tekstus, muzikos pamokose buvo mokami kupiškėniškų dainų.

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  20  30  40  50  60  68   69   70   71   72   sekantis  >>