Naujienos
Apie mus rašo

2012 m. gegužės 12 d. „Kupiškėnų mintyse“ Daktarė Aldona Vasiliauskienė straipsnyje „Mokytojos iš Alizavos pranešimas tarptautinėje konferencijoje“ rašo, kad „penktoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Dvasingumo sklaida ugdymo realybėje“ stendinį pranešimą „Paauglių dvasinės raidos pokyčiai katalikiškų jaunimo iniciatyvų kontekste“ parengė Alizavos pagrindinės mokyklos pedagogė Rasa Šlekienė. Ji, remdamasi XX a. psichologu Eriku Fromu, vertybines orientacijas suskirsčiusi į produktyvias ir neproduktyvias, iškėlė problemą, kad neproduktyvios vertybinės orientacijos trukdo asmeniui atskleisti savo sugebėjimus ir kūrybiškumą. Mokytoja teigia, kad paauglių palydėjimas dvasinės raidos kelionėje katalikiško jaunimo iniciatyvų kontekste turi daug pozityvių galimybių teigiamai lemti vaikų harmoningos ir socialiai brandesnės asmenybės raidą. Stendinį pranešimą reziumuoja išvada: katalikiškas dorinis ugdymas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose ir neformali katalikiškų jaunimo iniciatyvų veikla teigiamai veikia Panevėžio vyskupijos Kupiškio dekanato paauglių raidą.“

plačiau
 
Įspūdinga diena
Įspūdinga diena

2012 m. gegužės 12 d. Utenoje Panevėžio vyskupijos Jaunimo centro organizuotoje Jaunimo dienoje dalyvavo ir Alizavos pagrindinės mokyklos 7-9 klasių mokiniai su mokytoja Rasa Šlekiene.

plačiau
 
Pagerbėme mamas
Pagerbėme mamas

Alizavos pagrindinės mokyklos Taryba suorganizavo šventę Mamoms- papildomojo ugdymo darbų ataskaitą.

plačiau
 
„Piliečio žadintuvo“ konferencija Velžyje
„Piliečio žadintuvo“  konferencija Velžyje

Gegužės 8 d. 20 Kupiškio rajono Alizavos pagrindinės mokyklos mokinių dalyvavo projekto „Piliečio žadintuvas“ konferencijoje Velžio bendruomenės namuose Panevėžio savivaldybėje.

plačiau
 
Klasių karai
Klasių karai

Gegužės 3 d. Alizavos pagrindinėje mokykloje vyko angliškos ir rusiškos dainos konkursas „The war of the classes“ (Klasių karai).

plačiau
 
„Žmogus nusikaltimų žmogiškumui akivaizdoje“

Balandžio 30 d. Alizavos pagrindinėje mokykloje įvyko 7-9 klasių dorinio ugdymo projektinių darbų pristatymas „Žmogus nusikaltimų žmogiškumui akivaizdoje. Kun. Alfonsas Lipniūnas koncentracijos stovykloje“.

plačiau
 
„Sėsk, broliuk po uosiu!“
„Sėsk, broliuk po uosiu!“

Balandžio 27 d. Šepetos Almos Adamkienės vardo pagrindinėje mokykloje vykusioje Kupiškio rajono Jaunųjų miškininkų šventėje- konkurse „Sėsk, broliuk po uosiu!“ dalyvavo ir Alizavos pagrindinės mokyklos jaunųjų miškininkų būrelis „Ramalina“. Jaunuoliai į šventę vėžėsi dovanų- labai dailų namelį – inkilą miško paukšteliams, plakatą- „Mūsų darbai miškui“ ir stiprias žinias apie vieną iš Lietuvos miško medžių- uosį.

plačiau
 
Alizavos pagrindinės mokyklos dalyvavimas „Piliečio žadintuve“
Alizavos pagrindinės mokyklos dalyvavimas  „Piliečio žadintuve“

Alizavos pagrindinės mokyklos 18 paauglių (6-10 kl. mokiniai), 2 bendraamžių švietėjos ir 2 mokytojos aktyviai dalyvavo „Kūrybinės integracijos“ projekte „Piliečio žadintuvas“. Jie puikiai išmoko projekto pasiūlytus metodus ir nemažai dirbo bandydami išspręsti aktualias mokyklos bendruomenei problemas.

plačiau
 
Kaip mes rinkome makulatūrą
Kaip mes rinkome makulatūrą

Kupiškio rajono Alizavos pagrindinės mokyklos mokiniai taip pat dalyvavo
„Drąsinkime ateitį“ ir „Ekomokykla“ paskelbtoje akcijoje: „Rink!“.
Dešimtokai- Agnė Kavaliauskaitė ir Konstantinas Pūkas; devintokai- Mantas Marmakas, Tautvydas Staniūnas, Žygimantas Paškauskas, Dalė Miknevičiūtė, Monika Stonikutė, Aistė Medelinskaitė; aštuntokai- Klementina Pūkaitė, Aldas Kavaliauskas, Vygantas Vareika; septintokai Monika Kočijevaitė, Andrėja Vareikaitė, Aira Balnevičiūtė, Deividas Griciūnas; šeštokai- Laura Bartkevičiūtė, Kotryna Baronaitė, Stepas Ulinskas, Edvinas Pakšys lankėsi pas Alizavos ir aplinkinių kaimų gyventojus, aiškindami pastariesiems apie antrinių žaliavų perdirbimo svarbą, registruodami turinčius sukauptos makulatūros. Anaiptol ne kiekvienas suprato šio reikalo svarbą. Labai daug buvo tokių, kurie paklausė: „Kiek mokėsite?“, kiti kalbėjo , kad „Nereikalingus popierius sukūrena krosnyje“. Tačiau mokinių džiaugsmui atsirado ir dėkojančių, kad „Pagaliau bus išvežtas nereikalingas šlamštas!“. Alizavos miestelio gyventoja Laima Kytraitė turėjo net du maišus per gaisrą vandeniu sulietų knygų. Montvydų kaimo močiutė Vladislova Gokienė sakė, kad „Vaikams nieko negaila“ ir leido susirinkti visus klėties pastogėje saugomus žurnalus bei knygas

plačiau
 
Paaiškėjo „Europrotų“ nugalėtojai
Paaiškėjo „Europrotų“ nugalėtojai

Balandžio 18 d. Kupiškio viešojoje bibliotekoje vyko Europos Komisijos Lietuvoje organizuojamo „Europrotų“ žaidimo paskutinis pavasario turnyro žaidimas. Jame žaidimą tęsė visos ankstesniuose turuose dalyvavusios komandos: senjorų „Kupa“, Antašavos bendruomenės Pyvesa“, Alizavos pagrindinės mokyklos „Saulutės“, Kupiškio L.Stuokos- Gucevičiaus gimnazijos
„Koks skirtumas“, Kupiškio P.Matulionio progimnazijos komandos „Eurai“ ir „Euro LT“.

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  20  30  40  50  53   54   55   56   57   58   59   60  70  sekantis  >>