Naujienos
Lėlių teatriuko spektaklis kaimo žmonėms

Šeštadienį Alizavos mokyklos lėlių teatriukas vaidino Daukučių bendrovės nariams.
Kupiškėniškos tarmės spektaklis „Vabalų vesėlios“, pajuokiantis žmonių ydas: gobšumą, pavydą, persivalgymą, persigėrimą,- patiko kaimo žmonėms. Jaunosios aktorės pelnė daug plojimų ir simpatijų.
„Šratinuko“ inf.