Naujienos
Kupiškio krašto tautosaka iš vaikų lūpų

Svarbiausias kupiškėnų krašto savitumas yra kupiškėnų tarmė. Siekiant skatinti jaunąją kartą domėtis savo krašto tradicine kultūra, skleisti liaudies kūrybą, organizuota mokykloje popietė- konkursas „Sava tarmė- pati gražiausia“. Renginys skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečiui.

                      Tarmiškam konkursui mokiniai ruošėsi jau nuo sausio mėnesio. Jie rinko  iš savo senelių, kaimynų gražius tarmiškus tekstus, muzikos pamokose buvo mokami kupiškėniškų dainų.

                      Pasiklausyt neįprasto vaikų koncerto susirinko mamos. Į vertinimo komisiją buvo pakviestos puikios kupiškėnų kalbos žinovės- PSAP slaugytoja Dalia Čiomanienė, buvusi ilgametė lietuvių kalbos mokytoja Aldona Talijūnienė, priešmokyklinukų grupės vadovė antašavietė Rima Dyraitė.    
                    
„Oi, jūs susiedai, mieli susiedėliai,

                      Paklausykit ūvažokit, jūs mono žodėlių....“ - nuskambėjo garsusis kupiškėnų himnas, suvienijęs visą salę bendram tikslui.

                      Ausiai neįprastai, bet labai maloniai iš vaikų lūpų liejosi kupiškėniškų dainų žodžiai: „Kur tu buvai, kiškėl mono...“, „Augino sėnis šorkų...“, „Iš tėp daugel gaspadinių...“, „Voversiukas unt dirvono...“, „Karvalali mėlynosai“ ir kt. Mokiniai porino iš senelių išgirstas pasakas, linksmus nutikimus, minė  mįsles, sakė patarles ( no Alizovos pusas): „Užsispyrala pati“, „Sėnis ir ožka“, „Kėp barnas volgyt nemokėjo“, „ Kiškis unt vodagos nusinėšė“, „Apė kolvį“, „Sanobinis daržėlis“ ir kt.  Vieni kalbėjo ir dainavo labai taisyklingai, kiti darė aiškių klaidų, bet vis tiek buvo labai gražu. Išgirsti vaikus tarmiškai kalbant- šiandien retas reiškinys.

 

                      Vertinimo komisija turėjo daug darbo, kol atrinko geriausius pasakorius bei dainininkus. Jais tapo penktokė Klementina Pūkaitė, šeštokė Dalė Miknevičiūtė, septintokai Valentinas Kaminskas ir Konstantinas Pūkas, dešimtokės Vilmantė Palilionytė ir Monika Žaliauskaitė.  Nugalėtojams įteikti padėkos raštai, o visiems dalyviams- saldūs renginio rėmėjų prizai.

 
                      Popietės žiūrovai  skirstėsi patyrę daug puikių teigiamų emocijų. Skambėdamos  vaikų lūpose  krašto kultūrinės vertybės nepranyks.

 

                                            Danutė Miknevičienė