Naujienos
Kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projektas

Alizavos pagrindinė mokykla 2021/2022 mokslo metais dalyvaus Kultūrinių intervencijų projekte „Istorijos. Vaizdais ir garsais“. Projektą vykdys medijų edukacijos ir tyrimų centras „Meno avilys“.
Šiuo projektu bus siekiama paskatinti mokytojus ir mokinius ieškoti bei atrasti kūrybos idėjų ir istorijų kasdienybėje, artimoje aplinkoje, mezgant santykį su vietos bendruomene, bei pažvelgti į meną kaip į daugialypį kultūros reiškinį, analizuojamą iš įvairių ugdymo dalykų perspektyvų.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su Kultūros ministerija ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pradėjo kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projektą. Iki gruodžio pabaigos truksiančio projekto metu planuojama sukurti bendrą Lietuvos kultūrinės edukacijos administravimo platformą, sutelkti kultūros edukatorių bei koordinatorių tinklą ir sustiprinti jų kompetencijas. Įgyvendinant projektą bus plėtojama ir kultūrinių intervencijų idėja – kūrėjų įtraukimas į formalųjį ugdymo procesą.

Rugpjūčio 27 dieną verslo centro „Kauno Dokas“ konferencijų salėje įvyko kultūrinės edukacijos intervencijų projektų įvadinis seminaras „Patirtinis bendradarbiavimas: kūrėjai ir mokytojai“, kuriame dalyvavo ir Alizavos pagrindinės mokyklos atstovai: pavaduotoja ugdymui Daiva Miciūnienė ir bibliotekininkė Danutė Miknevičienė.

Alizavos pagrindinė mokykla 2021/2022 mokslo metais dalyvaus Kultūrinių intervencijų projekte „Istorijos. Vaizdais ir garsais“. Projektą vykdys medijų edukacijos ir tyrimų centras „Meno avilys“.

Šiuo projektu bus siekiama paskatinti mokytojus ir mokinius ieškoti bei atrasti kūrybos idėjų ir istorijų kasdienybėje, artimoje aplinkoje, mezgant santykį su vietos bendruomene, bei pažvelgti į meną kaip į daugialypį kultūros reiškinį, analizuojamą iš įvairių ugdymo dalykų perspektyvų.