Naujienos
Informacija tėvams, kaip elgtis susirgus vaikui

Informacija mokinių tėvams/globėjams/rūpintojams
Vaikui susirgus, iš karto būtina apie ligą informuoti klasės auklėtoją/mokytoją.
Prieš išleidžiant sūnų/dukrą/globotinį po ligos (karščiavimo, kosėjimo, viduriavimo ir pan.) į mokyklą, tėvai/globėjai/rūpintojai būtinai privalo informuoti klasės auklėtoją/mokytoją ne vėliau kaip prieš dieną. Išleiskite į mokyklą tik pasveikusį vaiką.
Visi atsakingai elkitės savo ir kitų žmonių atžvilgiu.