Naujienos
Finalinėse šimtmečio protų žaidynėse – ketvirti

Spalio 25 d. Alizavos pagrindinės mokyklos mokinių komanda „Alfa“ ( Auridas Meškelis - 7 kl, Adelė Baronaitė - 7 kl, Matas Paslauskas - 7 kl, Guoda Radinaitė - 7 kl., Violeta Tautavičiūtė - 10 kl., Gabija Zubauskaitė - 10 kl.) dalyvavo Kupiškio jaunimo centro vykdomo projekto „Šimtmečio protų žaidynės“ finaliniame etape.

Renginys vyko Kupiškio jaunimo centro patalpose. Į interaktyvų žaidimą apie Kupiškio krašto ir Lietuvos istoriją susirinko 8 komandos (Kupiškio L.Stuokos- Gucevičiaus gimnazijos, Kupiškio P. Matulionio progimnazijos, Subačiaus gimnazijos, Noriūnų J. Černiaus, Alizavos ir Salamiesčio pagrindinių mokyklų, Kupiškio technologijos ir verslo bei Antašavos mokyklos - daugiafunkcio centro).

Interaktyvus žaidimas vyko gana sklandžiai. MultimedijosMokiniai demonstravo žinias apie Kupiškio kraštą. Povilo Matulionio progimnazijos komanda puikiai atsakinėjo net į tokius keblius klausimus kaip kad:„ Kas nutiesė geležinkelį per Kupiškį? Kas vyko dabartinėje turgaus aikštėje pirmojo pasaulinio karo metais? Koks pirmasis didikas vadovavo Kupiškio miestu?“ Ir t.t. Po dešimtojo klausimo į priekį išsiveržė L. Stuokos Gucevičiaus gimnazijos komanda. Atsakinėjant į 19 klausimą užstrigo P. Matulionio progimnazijos komandos telefonas. Žaidimas buvo sustabdytas. Žaidimo vedėja užrašė kiekvienos komandos taškus. Iki 19 klausimo vėl buvo pakartotinai spaudžiami atsakymai, tik neteisingai, kad kiekviena komanda turėtų po nulį taškų. Toliau tęsiant žaidimą į priekį išsiveržė alizaviečiai. Greitai ir teisingai atsakę į keletą klausimų iš eilės, jie pelnė labai daug taškų. Tai buvo klausimai apie Lietuvos gamtą ir Konstituciją. Teisingai atsakyti alizaviečiams pagelbėjo išvakarėse vykusi akcija, skirta Konstitucijos dienai. Iš viso jaunuoliams reikėjo atsakyti į 50 klausimų. Alizaviečių „Alfa“ komanda žaidimą baigė trečia, tačiau pridėjus pradžios taškus garbingą prizinę vietą turėjo užleisti matulioniečiams.

Į apdovanojimų ceremoniją atvyko Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas. Jis įteikė padėkos raštus kiekvienos mokyklos komandai už tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir mokinių inovatyvaus kultūrinio, istorinio Kupiškio krašto bei Lietuvos pažinimo skatinimą. Visi dalyviai buvo apdovanoti asmeninėmis dovanėlėmis. Didžiausias prizas atiteko L. Stuokos Gucevičiaus komandai „Klausimėlis“, iškovojusiai pirmąją vietą.

 

Danutė Miknevičienė, mokyklos bibliotekininkė