Naujienos
Apie socialinę atskirtį su globos namų auklėtiniais

Gavę vaidmenų korteles, kiekvienas bandėme įsijausti į „kitokio“ žmogaus padėtį: neįgalaus jaunuolio; septyniolikmetės bemokslės čigonaitės; musulmonės merginos, gyvenančios labai tikinčių tėvų šeimoje; prostitutės, sergančios AIDS; manekenės iš Afrikos; narkomano merginos; asmens , grįžusio iš įkalinimo įstaigos ir kt. Diskutavome, kaip ši užduotis atspindi visuomenės padėtį, kurioms kiekvieno suvaidinto personažo žmogaus teisėms gresia pavojus, kokių pirmų žingsnelių galima imtis, kovojant su nelygybe visuomenėje.

                      Forumo teatro metodo aktoriai socialinės nelygybės problemą išryškino suvaidindami situaciją mokyklos valgykloje, kai senbuviai mokiniai užsipuola naujokę iš neturtingos šeimos, suaugusieji į smurtą nereaguoja, visi aplinkiniai abejingi vykstančiam žiaurumui.Vaikų globos namų auklėtojos patvirtino, kad panaši situacija yra jų darbo kasdienybė. Forumo teatro metodo aktorius keitė kiti vaikai, bandydami sušvelninti aštrųjį konfliktą. Vyko aktyvios įdomios diskusijos.

                      Atsisveikinome, sužaidę labai linksmą žaidimą „Du gaideliai“.

 

                      Dalė Miknevičiūtė,

                       Alizavos pagrindinės mokyklos bendraamžių švietėja