Naujienos
,,Rokas veža“

Šventė rengiama kasmet nuo 2006 m. Tai buvo septintasis kartas, kai moksleivių entuziazmo užvestas muzikinis varikliukas įtraukė net ir mokytojus į repeticijų karuselę. Šis renginys nuo praeitų metų turi temą. Pernai metais mokiniai atliko bardų dainas, o šiemet kvietė visus įsijungti į roko muzikos vandenis.
Festivalis ,,Dainuoju draugams – 7“ vyko Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinėje mokykloje 2012 m. lapkričio 30 dieną 13.30 val., kurį organizavo muzikos mokytoja Inga Baniulienė. Renginio tikslas - pasidomėti roko muzikos istorija ir šių dienų atlikėjais bei kūrybiškai atskleisti šventės temą.
Į šį festivalį atvyko moksleiviai iš Kupiškio rajono mokyklų: Palėvenėlės, Antašavos, Rudilių, Alizavos pagrindinės mokyklos bei Kupiškio P. Matulionio progimnazijos atlikėjai. Kiekviena „mokykla“ šiam renginiui pristatė po tris kūrinius – dainas. O renginio repertuarą paįvairino šokiai, kuriuos jiems dovanojo trys šokėjų grupės. Mergaitės iš Palėvenėlės mokyklos pašoko ritminę choreografiją, šokių studijos ,,Aušra“ jaunių pramoginių šokių grupės šokėjai pristatė keturis šokius: lėtą valsą, rumbą, čia–čia–čią ir džaivą, o Kupiškio rajono Alizavos pagrindinės mokyklos 8 klasės mokiniai šoko suomių liaudies šokį ,,Kaheksu“.
Pasibaigus festivaliui mokyklos direktorius dalyvius apdovanojo padėkomis ir pakvietė visus pasistiprinti ant vaišių stalo esančiais skanėstais ir renginio tortu. Pasistiprinę mokiniai tęsė neoficialiąją renginio dalį – dainavo ir šoko diskotekoje.
Irmina Puipaitė, Alizavos pagrindinės mokyklos šokio mokytoja