Naujienos
„Vien tik ji yra prasmė tikroji...“


              

    Tylos minute pagerbę žuvusius už Lietuvos laisvę, sugiedoję Lietuvos himną, klausėmės 1991m. Sausio 13d. įvykių liudininko Vidmanto Šarkano prisiminimų. 

     Susikibę už rankų dainavome: „Šitą žemę man likimas dovanojo...“

     Po iškilmingo mitingo prie laužo , aktų salėje žiūrėjome videofilmą „Laisvės kaina“.

 

     Įvairių konkursų nugalėtojams įteiktos dovanėlės.

 

     Danutė Miknevičienė, Kupiškio rajono Alizavos pagrindinė mokykla