Naujienos
„Piliečio žadintuvas“ nepalieka abejingų

                    
                     Organizavome žaidimus - pratimus: „Biologinė lytis ir socialinė lytis“, „Vyrai neverkia“, „Žuvų katilas“. Mokiniai audringai dalyvavo diskusijose.
 


                     „Forumo teatro“ metodo aktoriai suvaidino situaciją, kaip sugrįžusi iš užsienio mylima dukra pristato šeimai savo sužadėtinę - merginą. „Tėvo“, „seserų“, „brolio“, „motinos“ reakcijos buvo įvairiausios, priklausomai nuo to, ką kiekvienas norėjo perteikti. Vaidindami mokiniai bandė  sušvelninti konfliktinę situaciją.

                      Nepajutome, kaip pralėkė pora valandų. Mūsų pastangos sumažinti diskriminacinį elgesį ir pakeisti nuostatas, pagrįstas lyčių vaidmenimis bei stereotipais paliko teigiamus pėdsakus.
 Patyrėme nemažai teigiamų emocijų.

 

                     

Dalė Miknevičiūtė,

                      Alizavos pagrindinės mokyklos bendraamžių švietėja