Naujienos
Grįžo pasidalinti patyrimu

                      Susitikti su buvusiais mokytojais, pakalbėti prie arbatos puodelio apie savo adaptaciją kitoje mokymo įstaigoje, apie savo pasiekimus; pasidalyti patirtimi su jaunesniais draugais buvusioje jaukioje mokykloje praėjusio penktadienio vakarą buvo pakviesti Alizavos pagrindinės mokyklos VII, VIII ir IX laidos dešimtokai.

                      VII laidos dešimtokai- šiandien jau studentai. Dovilė Meškelytė VPU studijuoja soc. pedagogiką ir žurnalistinius pagrindus, Žilvinas Paškauskas- KTU Panevėžio filiale- transporto priemonių inžineriją. Jaunuoliai džiaugėsi sėkmingai užbaigta pirmąja sesija, vienas per kitą žėrė patarimus: svarbiausia nepraleidinėti pamokų, su dėstytojais nesiginčyti, išmokti orientuotis studentų veikloje ir t.t.


                      VIII laidos dešimtokai- Kupiškio Stuokos Gucevičiaus abiturientai, jau atšventę šimtadienį. Prieš akis brandos egzaminai. Labai jaučiasi nerimas. Kai kuriems jau dabar aišku, kad užsibrėžta buvo per aukštai. Pasitikėti savimi, nenusiminti- ir save, ir jaunesniuosius draugus ragino Neringa Šešeikaitė, Laurynas Varna. Linksmesnės nuotaikos besimokančių kitur. Vladas Ulinskas pasirinko Biržų „Atžalyno“ vidurinę mokyklą. Džiaugiasi pakilusiais pažymiais. Daug mokinių, aktyvi užklasinė veikla. Svajoja tapti pasieniečiu, o gal virėju. Mindaugas Pakšys mokosi Vilniaus statybininkų rengimo centre mūrininku betonuotoju. Mindaugas Jasinskas- Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje mokosi baldžiaus profesijos, bet kirba svajonė studijuoti LŽŪA.

 

                      IX laidos dešimtokai- dar neseniai palikę mokyklą, pavargę nuo sunkios adaptacijos, nuo ankstyvų  ir ilgų kelionių į naująją mokyklą, nuo dažnų langų. Asta Pakšytė:„Labai norėjau pabėgt iš šios mokyklos, bet kai pabėgau, noriu sugrįžt.“ Vilma Kučinskaitė nusiminusi dėl labai nukritusių pažymių iš matematikos, anglų, istorijos. Vilė Miknevičiūtė vis dar nepripranta prie langų, prie naujų mokytojų. Giedrė Šarkytė žymiai linksmesnė, nes sunkumų tikėjosi iš anksto, adaptavosi greitai, per pora savaičių. „Gimnazija - tai tarpinė stotelė: įgauni pasitikėjimo, išmoksti savarankiškumo“, - tvirtino Giedrius Meškelis, Gintas Galvanauskas, Marius Paškauskas ir kiti gimnazijos trečiokai.

                      Ilgai klegėjo linksmi jauni balsai Alizavos pagrindinės mokyklos bibliotekos skaitykloje. Smagu sugrįžti ten, kur visada esi laukiamas.

 

                                       Danutė Miknevičienė