Mokinių vežiojimo grafikas

 
 
Dėl ugdymo(si) proceso nuo birželio 1 dienos

INFORMACIJA

 

Nuo 2021 m. birželio 1 d. birželio 4 d.:

1-4 klasių mokiniai mokosi mišriu mokymo būdu (vyks pamokos mokykloje);
5-10 klasių mokiniai bus mokomi nuotoliniu būdu.

Nuo 2021 m. birželio 7 d. birželio 16 d.:

1-4 klasių mokiniai mokosi mišriu mokymo būdu (vyks NUOTOLINĖS pamokos ir  numatytos veiklos mokykloje bei už jos ribų);

Nuo 2021 m. birželio 7 d. birželio 23 d.:

5-10 klasių mokiniai mokosi mišriu mokymo būdu: formalusis švietimas vyksta kontaktiniu būdu (mokykloje po 5 pamokas per dieną pagal esamą pamokų tvarkaraštį), neformalusis švietimas (būreliai) – nuotoliniu būdu.

 

Mokyklos administracija

 

 
 
Dėl paramos mokyklai

 
 
Sąmoningumo didinimo mėnuo be patyčių

Kovo 26 dieną registruokitės į nemokamą konferenciją „Patyčios tarp mokinių - ką darome? Lietuvos ir Šiaurės šalių patirtis.“

Informaciją rasite čia

 

 
 
Alizavos pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaita

Kupiškio r. savivaldybės taryba nusprendė pritarti Alizavos pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai

 
 
Vadovo 2020 metų veiklos ataskaita

Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos direktoriaus Gintaro Paškausko 2020 metų veiklos ataskaita

 
 
Susipažinkite su Mokyklos taryba

Mokyklos Taryba išsirinko pirmininkę. Tai mokytoja Svetlana Bernotienė. Pavaduotoja - mokytoja Vitalija Mikšienė. Sekretorė - mokytoja Irėna Dugnienė.

Mokyklos tarybos nariai:

Mokytojos:  Zita Aukštikalnienė ir Jūratė Ažubalytė;

Tėvelių atstovai: Agnė Gumbinienė, Kristina Liaudanskė, Ingrida Balčiūnienė, Inga Bastonienė, Ričardas Vaitiekūnas;

Mokinių atstovai: Osvaldas Laucius, Orinta Šližytė, Imantas Meškelis, Matas Rasimavičius ir Evelina Murinaitė;

Bendruomenės atstovai: Raminta Ribokaitė, Rūta Radavičienė ir Laimutė Dešrienė.

 
 
Alizavos pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymas

DĖL ŠVIETIMO VEIKLŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO NUO 2021 M. SAUSIO 4 DIENOS

Žiūrėti čia

 
 
Administracijos direktoriaus įsakymas

DĖL VEIKLŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO                                                                       NUO 2021 M. SAUSIO 4 D.

 
 
Nuotolinės užduotys

1-10 KLASIŲ MOKINIAMS NUOTOLINĖS UŽDUOTYS BUS TAMO DIENYNE

 
 
1   2   3   4   10  20  30  40  50  60  70  sekantis  >> spausdinti