Biblioteka
VIKTORINA APIE PAAUGLIŲ METŲ RINKIMŲ KNYGAS

Kupiškio r. bendrojo ugdymo mokyklų aktyviausi 7-10 klasių mokiniai-skaitytojai Tarptautinę vaikų knygos dieną paminėjo dalyvaudami virtualiame konkurse-viktorinoje.

Virtualų skaitymo skatinimo konkursą-viktoriną organizavo Kupiškio r. Lauryno

Stuokos- Gucevičiaus gimnazijos bibliotekininkė Jolanta Glemžienė ir Kupiškio r. bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekininkių metodinis būrelis. Konkurso-viktorinos tema – Metų knygos rinkimų akcijoje dalyvaujančios paauglių kategorijos knygos. Konkurso partneris - Kupiškio r. savivaldybes administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyrius.

Viktoriną sudarė dvidešimties klausimų testas su pasirenkamais variantais. Dalyje klausimų buvo galimi keli teisingi atsakymų variantai. Už kiekvieną teisingą atsakymą buvo skaičiuojamas vienas taškas. Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad net 6 mokiniai surinko visus galimus taškus (22). Džiaugiamės, kad jų tarpe ir Alizavos pagrindinės mokyklos 9 klasės mokinys Auridas Meškelis. Aštuntokės Gabija Morozova ir Orinta Šližytė padarė po vieną klaidą. Dešimtokė Vesta Onaitytė surinko 17 taškų, o Aida Melaikaitė – 16 taškų.

Smagu, kad mokiniai skaito šiuolaikines lietuvių autorių knygas. Visos trys Metų knygos rinkimuose dalyvaujančios paauglių knygos (A. Cicėnaitės „Kad mane pamatytum“, D. Gans „Lota“ ir I. Zarambaitės „Juodavandeniai“) - įdomios, analizuojančios jaunimui aktualias draugystės, pirmosios meilės, patyčių, mirties išgyvenimo temas. Kuri iš šių trijų knygų laimėjo Metų knygos rinkimus sužinosime balandžio 15 dieną.