Biblioteka
Protų mūšis mokyklos bibliotekoje

Artėjant Lietuvos valstybės jubiliejiniams metams „Kupiškėnų mintys“ spausdina rajono kaimų istorijas, aprašo nusipelniusių žmonių žygdarbius. Ar skaitome? Ar žinome savo gimtųjų kaimų istorijas?

                      Liepos 24 dieną Alizavos mokyklos biblioteka pakvietė alizaviečius į protų mūšį „Ką žinau apie Alizavos istoriją?“. Susirinko net aštuonios komandos. Smagiai ir turiningai praleidome vasaros atostogų pusdienį. Kokias gi žinias pademonstravo protų mūšio dalyviai?

                      Tik kelių komandų dalyviai žinojo, kad prieš tris šimtus metų Alizavos vietoje buvo nedidelis Kalkėnų kaimelis, žmonių vadinamas Pakape. Niekas nežinojo Bajorupio upeliuko pavadinimo, nors jis čiurlena per patį Alizavos miestelio centrą.

                      Alizavoje ir aplinkiniuose kaimuose išaugo dešimtys labai žymių žmonių, kurie savo svariais darbais  įsirėžė į Lietuvos istoriją. Bet ar žinome juos mes, mūsų vaikai? Ar galime atpažinti iš nuotraukų garsųjį biochemiką Skaistutį Glemžą iš Repeniškių km? Buvusį Lietuvos žemės ūkio ministrą, ambasadorių Kazachtane, LR Seimo narį Vytautą Einorį iš Urnėniškio km? Poetą Vilių Baltrėną iš Miliūnų km? 19 a. pradžios Lietuvos diplomatą Joną Aukštuolį iš Kalnagalių km? Tautinių drabužių tyrinėtoją ir kūrėją, muziejininkę, etnologę, kraštotyrininkę Mikaliną Glemžaitę? Alizavos mokyklos 1 laidos abiturientą, ekonomikos mokslų daktarą Kazį Kaluiną iš Girbučių?... Atpažino, deja, tik keletas vyresnės kartos protų mūšio dalyvių. Jaunimas pateikė net juokingų situacijų. Karo lakūną Albiną Tindžiulį – Dėdę, 1943-1949 m. vadovavusį  partizaniniam judėjimui Alizavos apylinkėse, vieni pavadino Dijoku, kiti -Baltuoju ereliu- knygnešiu Jurgiu Bieliniu.

Džiugino tai, kad jaunimas žinojo ir išvardijo Alizavoje ir aplinkiniuose kaimuose gyvenančius žmones, kurie patyrė Sibiro tremties baisumus. Dauguma atpažino paminklinius akmenis, žinojo kokiu tikslu jie pastatyti. Visi atpažino nuotraukose įamžintus Alizavos miestelio renginius.

Daugeliui mokinių buvo naujiena, kad  Jaunimo centro patalpose sovietiniais metais veikė ir biblioteka, ir banko filialas- taupomoji kasa, ir paštas, ir Alizavos apylinkės LDT Vykdomasis komitetas.

Sunkiausia užduotimi buvo Alizavos krašto mįslių kupiškėnų patarme minimas. Nors atspėti pavyko vos keletą mįslių, tačiau visi pripažino, kad jos labai vaizdingos, skambios ir išmintingos. Kokie protingi buvo mūsų senoliai!

                      Protmūšio dalyvių rezultatus atidžiai sumavusi istorijos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja Lidija Vasiliauskienė paskelbė geriausias Alizavos krašto istorijos žinoves. Tai Angelė Medelinskienė, Rita Petrauskienė, Vita Balnevičienė, Adelė Baronaitė ir Kamilė Bartkevičiūtė! Jos surinko 24, 5 taško iš 40.

Renginį vainikavo verslininko Žilvino Vareikos dovanota gaivių ledų fiesta.

                      Danutė Miknevičienė, Alizavos mokyklos bibliotekininkė