Biblioteka
Pokalbis bibliotekoje apie eiles, surinktas iš pakraščių

Rugsėjo 12 d. Alizavos pagrindinės mokyklos bibliotekoje įvyko miestelio bendruomenės susitikimas su kunigu - poetu Justu Jasėnu.

 Svečias pirmiausia pristatė knygelę „Dienoraštis“, skirtą kunigo Alfonso Lipniūno, popiežiaus Pranciškaus apsilankymo Lietuvoje 2018 m. rugsėjo 22-23 d. ir dailininkės Stasės Medytės Jubiliejaus prisiminimui.

J. Jasėnas papasakojo apie kunigo A. Lipniūno naudingą veiklą žmonijai, apie jo sunkų likimą. Knygelėje išspausdintos įsimintinos ištraukos iš kunigo A. Lipniūno dienoraščio.

Svečias labai šiltai ir išsamiai papasakojo savo poezijos knygelės „Surink iš pakraščių“ atsiradimo istoriją. Knygutę redagavo Vytautas Kaziela. 300 egz. tiražu ją išleido Utenos spaustuvė „Kamonada“. Kiekvienas eilėraštis – giliai išjaustas ir turintis savą istoriją. Sunku suprasti, kai nežinai tos istorijos. Autorius išsamiai papasakojo daugelio eilėraščių istorijas ir po to perskaitė pačius eilėraščius. Gera buvo klausytis, jausti, kaip poeto potyriai, išgyventi jausmai liejasi eilėse. Skaudi asmeninė patirtis virsta menine patirtimi. Tai jau trečioji poeto Justo Jasėno poezijos knyga.

Sustojo laikas prie arbatos puodelių bediskutuojant apie kūrybą, poeziją, šiandienos aktualias temas, gyvenimo prasmę.

Poetas kiekvienam susitikimo dalyviui savo knygelėje parašė po šiltą padėką.

Danutė Miknevičienė, mokyklos bibliotekininkė