Biblioteka
Pirmokai prisiekė gerbti knygą

Rugsėjo 17 d. dvylika Alizavos pagrindinės mokyklos pirmokų susipažino su biblioteka ir jos taisyklėmis. Vaikai sužinojo, kaip reikia elgtis su knyga. Kaip pasiimti, kaip skaityti, kur laikyti, kada gražinti knygutę.

Netikėtai pasirodęs Knygos riteris pakvietė pirmokus išsirikiuoti iškilmingai priesaikai. Kiekvienas, garsiai ištaręs savo vardą ir pavardę, kartojo paskui Knygos riterį žodžius: „pasižadu mylėti ir gerbti knygą, imti ją tik švariomis rankomis, neplėšyti jos, perskaitęs sugrąžinti į biblioteką.“ Tada kiekvienas buvo pakviestas pasirašyti ant bibliotekos skaitytojo formuliaro, kad pasižada laikytis bibliotekos taisyklių. Knygos riteris kiekvieną palaimino ir patvirtino, kad nuo šiol jis - Alizavos pagrindinės mokyklos bibliotekos skaitytojas. Bibliotekininkė atminimui padovanojo po knygutę ir skirtuką.

                      Danutė Miknevičienė, Alizavos pagrindinės mokyklos bibliotekininkė