Biblioteka
PIRMOKAI PRISIEKĖ BRANGINTI IR SAUGOTI KNYGĄ

Rugsėjo 8 dieną Alizavos pagrindinės mokyklos  pirmos klasės mokiniai susipažino su biblioteka, elgesio joje taisyklėmis. Bibliotekininkė Danutė papasakojo apie ilgą ir sunkų Knygos gimimo kelią, paprašė vaikų nepiešti knygutėse, nenešioti jų ilgai kuprinėse. Mokinukai sužinojo, kaip  ir iš kur pasirinkti skaitymui knygutę, kaip ją pasiimti, kaip tinkamai su ja elgtis, kaip „pagydyti“, jei netyčia išplyšo lapelis, kaip ir kada grąžinti ir t.t.

Susipažinę su taisyklėmis pirmokai iškilmingai pasižadėjo Knygos riteriui, kad brangins ir saugos Knygą, ims ją tik švariomis rankomis, neplėšys ir nelankstys, perskaitę sugrąžins į biblioteką.

Knygos riteris paskelbė, kad  aštuoni pirmokai tampa Alizavos pagrindinės mokyklos bibliotekos skaitytojais.

Knygų personažai - princesė ir riteris – garsiai perskaitė ir pademonstravo labiausiai pasaulio vaikų mėgstamą amerikiečių rašytojo Moriso Sendako paveikslėlių knygą „Kas yra pabaisa?“.

Naujiesiems skaitytojams bibliotekininkė padovanojo po skirtuką ir papasakojo, kur juos naudoti.

Knygos personažus įkūnijo penktos klasės mokinės Akvilė Šnyraitė  ir Kamilė Varanavičiūtė.