Biblioteka
Pirmoji pirmaklasių pamoka bibliotekoje

Rugsėjo 18 d. Alizavos pagrindinės mokyklos pirmaklasiai apsilankė bibliotekoje. Bibliotekininkė Danutė supažindino mokinukus su bibliotekos taisyklėmis. Papasakojo, kaip reikia tinkamai elgtis su Knyga. Papasakojo apie paveikslėlių knygas ir jų reikšmę. Pademonstravo lietuvių  ir užsienio rašytojų paveikslėlių knygučių pavyzdžių. Vaikai pažadėjo, kad saugos ir gerbs knygutes, pasirašė ant skaitytojų formuliarų ir pasiėmė po pirmąją knygutę skaitymui namuose.

Danutė Miknevičienė, mokyklos bibliotekininkė