Biblioteka
Pasakos- Kalėdiniame karnavale

Alizavos pagrindinės mokyklos vyresniųjų klasių mokiniai įsitikino, kad vaidinti pasakas – įdomiausia ir linksmiausia. Šiais metais pasirinktos ne bet kokios pasakos. Pati lietuviškiausia- „Eglė - žalčių karalienė“, atspindinti visus lietuvių tautos bruožus. Ir 150- metį švenčianti L. Kerolio „Alisa- stebuklų šalyje“, vaizduojanti Viktorijos laikų anglų liaudies gyvenimą. Nuo draudimų ir griežtų gyvenimo normų mergaitė Alisa bėga į fantazijos ir nonsenso šalį. 5- 10 klasių mokiniai nutarė interpretuoti šias pasakas šiuolaikiškai, komiškai ir kriminalistiškai. Burtai lėmė, kuriai klasei kurią pasaką ir kaip reiks suvaidinti. Klasių auklėtojai su savo auklėtiniais sukūrė išradingus scenarijus, ir šventės dieną labai gražiai ir linksmai suvaidino. Eglę- žalčių karalienę, kuri nemoka nei verpti, nei siūti, bet yra labai išmani, vaidino septintokai. Devintokų Eglė- arogantiška ponia, padavusi vyrą Žilviną į skyrybas. Penktokai- Eglės vaikai labai nustebo, išgirdę motiną šnekant apie Tėviškę.

„Kokia dar tėviškė, jei tėvas- čia?“, bet labai susidomėjo ir visaip įkalbinėjo tėvą Žilviną išleisti juos į kitą pasaulį. Aštuntokų Alisa buvo labai muzikali, linksmai dainavo ir su geraisiais, ir su blogaisiais personažais bei linksmintis kvietė visus žiūrovus. Šeštokai padavė Alisą į teismą už tai, kad ši buvo Alisa. Tačiau, laimei, teisėjas Kiškis bylą išnarpliojo laimingai. Dešimtokų Alisa bendravo ir su Dut-čiu bei Tut-čiu, su linksmuoju katinu, su gražuoliu skrybėlium, su piktąja juodąja ir su gerąją baltąja karalienėmis. Baltoji karalienė, pasitelkusi šauktinius jaunuolius, nugalėjo juodąją. Ginčui išspręsti pasikviestas Kalėdų senelis- klasės auklėtojas Eimutis.

                      Vertinimo komisija- pavaduotoja Lidija, mokytojos Rita ir Vilė- išaiškino geriausius pasirodymus ir geriausius artistus. Pirmąją vietą laimėjo penktokai, antrąją- šeštokai ir trečiąją- dešimtokai. Rėmėjų- „Ūkininko rojaus“ ir Žilvino Vareikos- prizais apdovanota net 12 geriausių artistų.