Biblioteka
Parodos „Kupiškėnai Lietuvos istorijoje“ pristatymas

Spalio 15 d. Alizavos mokyklos mokiniams buvo pristatyta kilnojama paroda „Kupiškėnai Lietuvos istorijoje“.

Kupiškio r. savivaldybės viešosios bibliotekos Alizavos padalinio bibliotekininkė Laimutė Dešrienė papasakojo mokiniams apie Kupiškio r. savivaldybės viešosios bibliotekos projektą „Kupiškėnai Lietuvos istorijoje“, skirtą savo krašto pažinimui, pilietiškumo ir istorijos ugdymui. Bendraujant su istorikais, kraštotyrininkais buvo sudarytas asmenybių sąrašas, į kurį įtraukta 100 kupiškėnų. 2017 m rugsėjo mėnesyje vyko balsavimas internetu, rajono laikraštyje „Kupiškėnų mintys“ ir Kupiškio r. savivaldybės viešosios bibliotekos tinklalapyje. Balsavime dalyvavo 929 žmonės.

Paroda supažindina su 20 daugiausiai balsų surinkusių kupiškėnų. Tai garsusis sportininkas, disko metikas Virgilijus Alekna, alizavietis žurnalistas, menotyrininkas, „Kupiškėnų enciklopedijos“ sudarytojas Vidmantas Jankauskas, rašytojai Juozas Baltušis, Renata Šerelytė, poetas Valdemaras Kukulas, generolas Jonas Černius, kunigas Klemensas Gutauskas, miškininkas profesorius Povilas Matulionis, skulptorius Henrikas Orakauskas, kraštotyrininkės Stefanija ir Michalina Glemžaitės, aktorė Unė Babickaitė, „Kupiškėnų vestuvių“ režisierius Povilas Zulonas, politikas Leonas Apšega, mokytoja Felicija Jakutytė, akmenų muziejaus sumanytojas Adomas Petrauskas, gydytojas Ipolitas Franckevičius, semiotikas Algirdas Julius Greimas.

Paroda mokyklos bibliotekoje veiks iki spalio 31 d. Kiekvienas turės progą prieiti , pažiūrėti, paskaityti ir prisiminti žmones, daugiausiai nuveikusius Kupiškio kraštui.

Danutė Miknevičienė, mokyklos bibliotekininkė