Biblioteka
Nišų puošimo konkursas „Seku seku pasaką!“

Nišų puošimas „Seku seku pasaką“

 

Dalyvauja visos klasės!

 

 

Skaitykite pasakų knygas!

Išsirinkite savo pasaką!

Papuoškite savo klasės nišą iki rugsėjo 25 d.

 

Jūsų kūrybą vertins menininkė  

 Nomeda Marčėnaitė

rugsėjo 27 d.

 

Kūrybinio džiaugsmo!

plačiau
 
Kviečiame dalyvauti skaitymo skatinimo projekte „Pasaka- kartų tiltas“!

Projekto žingsneliai

 

1.

Pasiimk iš bibliotekos pasakų knygą  (Kuo greičiau!);

 

2.

Surask laiko namuose ją perskaityti su tėčiu ar mama ir seneliais (Nepamiršk jų!);

 

3.

Skaitydami patirkite malonumą

(Būtinai!)

Jei  turite galimybių, įamžinkite skaitymo akimirkas!;

 

4.

Ruoškitės šventei

Kartų vakaronė“ spalio 25 d.!

Reikės:

-pasekti labiausiai patikusią pasaką;

-paruošti užduotį kitiems šventės dalyviams ir kt..

 

 

plačiau
 
Sveikinimai respublikinio konkurso nugalėtojoms!

Rusnės Baliūnaitės recenzija „Labai žalia ir linksma“ Andreas H.Schmachtl knygos „Jeronimas Varlė. Pasaulis to laukė“- 1-4 klasių amžiaus grupėje atrinkta apdovanojimams!

Kalendoriaus leidybai recenzijų grupėje atrinkta:

Elados Paslauskaitės „Vaikystės knyga“. Justino Marcinkevičiaus knygos „Laukinė kriaušė recenzija!

Dalės Miknevičiūtės „Vienatvė ir... viltis“ Kazio sajos „Čia kažkas yra“ recenzija!

Kalendoriaus leidybai iliustracijų  grupėje atrinkta

Elados Paslauskaitės Justino Marcinkevičiaus „Laukinė kriaušė iliustracija!

plačiau
 
Skaitymo skatinimo konkurso „SKAITYMAS: sėkmė ir džiaugsmas“ nugalėtojai

Skelbiami visą vasarą vykusio Lietuvos LIONS klubų asociacijos ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos, kartu su pagrindiniu partneriu Lietuvos M.Mažvydo nacionaline biblioteka, organizuoto skaitymo skatinimo konkurso „SKAITYMAS: sėkmė ir džiaugsmas“ nugalėtojai

plačiau
 
Finansuotas skaitymo skatinimo projektas „Pasaka- kartų tiltas“

2013m. liepos 11 d. Nr. IV- 549 Lietuvos respublikos kultūros ministro įsakymu paskelbtas įsakymas dėl skaitymo skatinimo projektų finansavimo iš dalies  valstybės biudžeto lėšomis. Tarp dvylikos finansuotų projektų ir Kupiškio rajono Alizavos pagrindinės mokyklos bendruomenės skaitymo skatinimo projektas „Pasaka-kartų tiltas“! Paskirta 3 000 Lt suma.

plačiau
 
Mokyklos renginiai

Tradiciškai kiekvieną pavasarį mokykloje organizuojame kupiškėniškos tarmės popietę- konkursą „ Sava tarma- pati gražiausia“, skatindami jaunąją kartą domėtis savo krašto tradicine kultūra. Tautosakos tekstų mokiniai ieško bibliotekoje, lankosi atokiuose kaimuose užrašinėdami senolių pasakojimus bei dainas. Popietės metu atrenkami dalyviai į vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies atlikėjų- rajoninį konkursą „Tramtatulis“.

plačiau
 
Dalyvavimas rajoniniuose renginiuose

Labai glaudžiai bendradarbiaujame su Kupiškio rajono Vaikų literatūros skyriaus darbuotojomis. Džiaugiamės, kad kasmet esame pakviečiami dalyvauti skyriaus vedėjos Jolitos Jonušonienės organizuojamuose projektuose. Dalyvaujame ne šiaip paviršutiniškai, bet pasineriame į juos visa širdimi. 

plačiau
 
Dalyvavimas respublikiniuose projektuose

Akcijoje „Vaikų Metų knygos rinkimai“ dalyvaujame nuo 2007 metų. Kiekvienais metais organizuojame daug įdomių knygų pristatymo, aptarimo, reklamos  renginių, kuriuose aktyviai ir noriai dalyvauja ne tik mokiniai, mokytojai, bet ir mokinių mamytės. Metų knygos rinkimai mūsų  bendruomenėje tapo gražia tradicija, visus  suvienijančia kilniam tikslui.

Kadangi neturime lėšų naujų knygų įsigijimui, labai laukiame šių knygučių, džiaugiamės jas gavę ir daug dirbame su jomis.

plačiau
 
Tarptautinis projektas ŠIAURĖS ŠALIŲ BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ

Šiame projekte Alizavos mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvauja aštuntus metus, kasmet praturtindama savo žinias įdomiais faktais apie kaimynų skandinavų gyvenimo kultūrą. Renginius integruojame į ugdymo procesą. Mokiniai dalyvauja su didžiuliu entuziazmu. Kiekvieną kartą gauname puikių skandinavų vaikų literatūros knygų, organizuojame jų skaitymą ir įdomius renginius populiarinant knygas. Kasmet ieškome ir surandame puikių rėmėjų.

plačiau
 
Pradžia

Esame nedidelė, bet vieninga bendruomenė. Gebame susikoncentruoti bendram reikalui, pasiekiame neblogų rezultatų, organizuojame daug turiningų ir gražių švenčių, patiriame puikių emocijų.

                      Apie pagarbą Knygai, skaitymo kultūrą pradedame kalbėti su pačiais mažaisiais. Nuo 2000-ųjų metų, kiekvieną rugsėjį su vyresniųjų klasių mokiniais pirmokams organizuojame ypatingą pažinties su „Knygų karalyste“ pamoką. Teatralizuotos šventės metu mažyliai supažindinami su bibliotekos taisyklėmis, knygų išdėstymo tvarka, elgesio su Knyga taisyklėmis. Parodome  linksmą vaidinimą iš pačios naujausios  knygutės. Knygos Riteris pakviečia pirmokus iškilmingai priesaikai: „Branginti ir saugoti knygą, neplėšyti, nelankstyti, laiku grąžinti į biblioteką“. Po to vaikai iškilmingai pasirašo formuliaruose, kad pasižada laikytis bibliotekos taisyklių. Pirmokai išsirenka po pirmąją knygą, gauna dovanų po skirtuką ir ... pamilsta biblioteką.

Skaityti vaikus skatina pradinių klasių mokytojos Rima Dyraitė, Aiva Janušauskienė, Asta Balčiūnienė; lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Jūratė Kuliukienė ir Stanislava Šarkienė. Organizuojant renginius į pagalbą atskuba dailės mokytoja Audronė Užtupienė, technologijų mokytojas Eimutis Sarsevičius, dorinio ugdymo bei informatikos mokytoja Rasa Šlekienė, klasių auklėtojai. Mūsų iniciatyvas visada palaiko mokyklos direktorius Gintaras Paškauskas

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  20  28   29   30   31