Biblioteka
Pirmokų ir jų tėvelių pažintis su biblioteka

Spalio 15 d. Alizavos pagrindinės mokyklos pirmokai pirmą kartą įžengė į biblioteką. Bibliotekininkė supažindino vaikus su bibliotekos taisyklėmis. Perskaitė Knygelės prašymą. Pamokė vaikus, kaip pasirinkti ir pasiimti knygutę, kada ją grąžinti. 3-4 klasių mokiniai, skaitymo skatinimo būrelio nariai, paruošė pirmokams teatralizuotą programėlę. „Knygos riteris“ Ėrikas paprašė pirmokų išsirikiuoti ir atlikti priesaiką Knygai.

plačiau
 
Knygos skaitymo šventė

Tėvai nebeskaito savo dar nemokantiems skaityti mažyliams, mamos nebeniūniuoja eilių migdydamos vaikus, mokyklose prie Kalėdų eglučių nebedeklamuojami eilėraščiai...   O tarp bibliotekininkų nenutyla diskusijos, kaip vaiką sudominti knyga.

plačiau
 
Metodinės dienos atgarsiai

Šiemet pirmą kartą buvo sukviesti ir mokyklų bibliotekininkų metodinių ratelių pirmininkai. Iš vienos pusės - labai malonu, kad esame pripažinti kaip lygiaverčiai švietimo sistemos veikėjai, džiaugiamės, kad atkreiptas dėmesys į bibliotekas ir į skaitymą. Iš kitos pusės - suprastėję mūsų moksleivių skaitymo ir rašymo gebėjimai verčia suvienyti visas jėgas. Nes jeigu ne dabar, tai kada, jeigu ne mes, tai kas?

  Šių metų metodinės dienos tema buvo "Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?". Buvo pateiktos tyrimų išvados, pasidalinta gerosios patirties pavyzdžiais kaip skaitymo ir rašymo ugdymas integruojamas į įvairių dalykų pamokas. Mokyklų bibliotekininkai atskirai tarėsi, koks galėtų būti bibliotekos vaidmuo šiuo klausimu, kokias iniciatyvas galėtų parodyti mokyklų bibliotekininkai. Tuo pačiu buvo išsakyti ir sunkumai, su kuriais susiduriame savo darbe. Nutarta kuo plačiau bendradarbiauti su visų dalykų mokytojais, siūlyti savo pagalbą, patirtį ir bibliotekos išteklius, planuojant metodinę veiklą būtinai įtraukti skaitymo ir rašymo skatinimo veiklas, patiems kelti kvalifikaciją, domėtis skaitymo strategijomis.

plačiau
 
Skaitėme sakmes ant mitologinio Dijokalnio

O kai krivis Gediminas iš Pyvesos atsivežtu vandeniu pašventino kalną, pradėjome skaityti sakmeles. Apie Perkūno susitikimą su varle, apie laumės ir ungurio kovą, apie uodo gyvenimą, apie mašalų muzikėlę, apie tai, kaip mėnulis girią apšvietė ir t.t. Ypatingoj aplinkoj sakmės nuskambėjo ypatingai.

plačiau
 
Į mokyklą pakvietė „Protų mūšis“

Alizavos pagrindinės mokyklos biblioteka prisijungė prie Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro iniciatyvos „Atverk duris vasarai“.

Praėjusį penktadienį į biblioteką buvo pakviesti moksleiviai ir jų tėveliai pamankštinti smegenėles, rungtyniaujant protų mūšyje apie senovės lietuvių dievus. 

plačiau
 
„O mes vaikai, O mes pasaulis!“

Alizavos mokyklos ketvirtokų lėlių teatriukas (neformalaus vaikų švietimo programos „Vaikai ir lėlės“ dalyviai, vadovė Vilė Leščinskienė) birželio 4 dieną dalyvavo vaikystės šventėje „O mes vaikai, o mes pasaulis!“ Rokiškio r. Lailūnuose . Šventę organizavo Rokiškio r. Martinonių biblioteka, Lailūnų km bendruomenė ir Martinonių kultūros centras.

plačiau
 
Lėlių vežimas- mokyklos kieme!

Paskutinė šių mokslo metų diena Alizavoje buvo ypatinga. Nuo pat ankstyvo ryto į mokyklos kiemą įsuko (vienintelis Europoje!) Panevėžio lėlių vežimas. O iš jo pabiro visas pulkas profesionalų, pasiruošusių padaryti žmonėms šventę. Anksčiau atėję smalsuoliai, galėjo stebėti, kaip atidarytas vežimo šonas virsta scena būsimam spektakliui.

plačiau
 
Kelionė po Šventąją girią

Nusileidę Vaiduoklių laiptais, perėjome Laumių tiltą. Pakėlę galvas, išvydome žinios nešėjo Juodojo varno ženklą. Prie Perkūno ąžuolų subolavo šviesus siluetas. Pribėgę arčiau išsigandome, pamatę  žilą senutėlę su lazda rankoje. Ji šaukėsi pagalbos. Sakė, esanti akla ir paklydusi, ieškanti kelio prie šventųjų akmenų.

plačiau
 
Vykdomas projektas

Birželio 1 d. organizuojame mokinių išvyką į Liaudies buities muziejų Rumšiškėse. Čia mokinių laukia edukaciniai užsiėmimai „Kelionė į Šventą girią“ pagal lietuviškas mitologines sakmes ir apžvalginė ekskursija po muziejų. 

Birželio 3 d. į mokyklą atvyksta Panevėžio lėlių vežimo teatras. Žiūrėsime nacionalinio premijos laureato Vitalijaus Mazūro spektaklį „Raudonkepuraitė“.

Tai projekto „Šeimyninė kelionė po lietuvišką mitologiją“, kurį dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba, renginiai. 

plačiau
 
Apie fotografiją

Gegužės 6 d. Subačiaus gimnazijoje susirinko jaunieji žurnalistai iš Alizavos, Salamiesčio  pagrindinių mokyklų ir Subačiaus gimnazijos. Pirmiausia visi renginio dalyviai buvo suskirstyti į grupeles ir turėjo atlikti užduotis, skirtas spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. Mokiniai turėjo atpažinti knygnešius, lietuviškai perrašyti  kirilicos tekstą, išspręsti kryžiažodį, atlikti žaibo užduotis.

 Kadangi žurnalistas ne tik rašo, bet ir filmuoja bei fotografuoja, todėl labai svarbu žinoti ir šios srities etiką. Kiekvienos mokyklos žurnalistai pademonstravo filmuotus reportažus, kuriuos pakomentavo Valentinas Pečininas, Lietuvos žurnalistų sąjungos ir fotomenininkų sąjungos narys ir Gintaras Lukoševičius, profesionalus fotografas, buvęs fotokorespondentas. 

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  15   16   17   18   19   20   21   30  sekantis  >>