Biblioteka
Mokyklos renginiai

Siekdami sustiprinti Knygos prestižą savo bendruomenėje 2008 m. įgyvendinome Kultūros ministerijos iš dalies remiamą skaitymo skatinimo projektą „Bendraukime, skaitykime, tobulėkime“. Bendruomenės narių pageidavimu organizavome susitikimą su populiariu vaikų rašytoju Vytautu V. Landsbergiu, su stalo teatro aktore Saule Degutyte, viešą teatralizuotą Knygos reklamos šventę „Labas! Ką skaitai?“. Skaitykloje mokiniai susikūrė savą atmosferą. Talkinami technologijų mokytojo Eimučio Sarsevičiaus, jie stalus pirmiausia suremontavo, po to nušlifavo, ant „žaizdotų“ vietų priklijavo įdomiausių antraščių, posakių, šūkių iš senų jaunimo žurnalų bei laikraščių. Nulakuoti stalai ir šiandien džiugina kiekvieną skaityklos lankytoją.

                      2009 m. įgyvendinome Alizavos mokyklos bendruomenės skaitymo skatinimo projektą „Ieškome skaitymo džiaugsmo“. Organizavome išvyką į Vilniaus knygų mugę, susitikimus su vaikų rašytoju bei knygų iliustruotoju Kęstučiu Kasparavičiumi, aktoriumi ir bardu Gediminu Storpirščiu. K.Kasparavičius pravedė netradicinę piešimo pamoką, kartu su vaikais ant mokyklos sienos nupiešdamas žirafą- knygos „Kiškis Morkus Didysis“ heroję. Daug džiugių emocijų sukėlė vardo žirafai rinkimas bei pasveikinimo eilių kūrimas. Leidyklos „Nieko rimto“ vadybininkas Saulius Valužis pristatė naujausias K.Kasparavičiaus knygas bei meninį- literatūrinį žurnalą „Laimiukas“, kuriuos labai noriai pirko susitikimo dalyviai.

                      Teatro ir kino aktorius, dainuojamosios poezijos atlikėjas G.Storpirštis supažindino susirinkusius su šiuolaikine poezija, atskleidė jos grožį. Susitikimo metu mokiniai deklamavo savo sukurtus eilėraščius. Maestro komentavo vaikų kūrybą, kiekvienam išsakė konkrečius padrąsinimo žodžius. Savo gebėjimus svečiui demonstravo mokyklos jaunieji gitaristai.

                      Projekto metu įgyvendinta akcija „ Valdžios vyrai apie knygas“. 6-10 klasių berniukai sugalvojo klausimus ir paruošė anketas, kurias išsiuntinėjo Kupiškio rajono savivaldybės vyrams. Sulaukę atsakymų, mokiniai įvertino valdžios vyrų nuomonę apie knygas ir skaitymą. Daugiausiai balsų surinkusius savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Vaitiekų Gaidukevičių ir Alizavos mokyklos direktorių Gintarą Paškauską pakvietėme į Knygos šventę. Valdžios vyrus egzaminavo knygų personažais persirengę moksleiviai. Svečiai skaitė iš vaikystės knygų, piešė, diskutavo apie labiausiai patikusį pasakos personažą, apie pagarbą knygai, ekspromtu kūrė pasaką. Valdžios vyrų akivaizdoje visi mokyklos mokiniai iškilmingai prisiekė gerbti knygas. Mokiniai turėjo galimybę įsitikinti, kad ir autoritetingi vyrai pripažįsta knygos vertę kaip svarbų raktą į savigarbą bei drąsą.

 

                      Tradiciškai kasmet organizuojame Knygnešio dienos šventę. Mokiniai vaidina, sprendžia kryžiažodžius, dalyvauja viktorinose. 2009 m. šią datą įprasminome gražia akcija „Padovanok bibliotekai knygą!“. Organizavome mokinių apklausą, sudarėme pageidaujamų knygų sąrašą. Šventės metu kiekvienas iškilmingai dovanojo savo knygas, papasakodamas apie jas ir kviesdamas perskaityti. Akcijos dėka bibliotekos fondas praturtėjo 74 naujomis vertingomis knygomis.

                      Kasmet minime Tarptautinę vaikų knygos dieną. Organizuojame mokinių apklausas, renkame labiausiai skaitomų knygų penketukus. Mokiniams teikiame nominacijas: „Metų skaitytojas“, „Jauniausias skaitytojas“, „Aktyviausias lankytojas“ ir kt. Šventės dieną mokiniai vaidina pasakas, savaip jas interpretuodami, pritaikydami šiandienai, suteikdami ir sau, ir žiūrovams gerų emocijų. 2009 m. balandžio 2 d. aktyviausiai knygas skaičiusius mokinius apdovanojome išvyka į Tarptautinę vaikų knygos dienos šventę Lietuvos nacionaliniame dramos teatre. Jaunieji skaitytojai susitiko garsius Lietuvos rašytojus, dailininkus, vertėjus. Išsirinko ir nusipirko naujausių  knygų. Stebėjo Metų knygos autoriaus Gendručio Morkūno karūnavimo ceremoniją. Gėrėjosi nacionaliniu dramos teatro spektakliu „Pelenė“.

                     

                      Klijuojame knygas. Siekdami, kad mokiniai brangintų ir tausotų knygas, kasmet mokslo metų pabaigoje organizuojame akciją „Senai knygai- naują gyvenimą!“. Mokiniai talkina klijuodami suplyšusius vadovėlius ir grožinės literatūros knygas.

 

                      2011 m. gruodžio mėnesį Alizavos mokyklos jaunieji žurnalistai inicijavo knygų aukcioną, kuris pavirto  „Nepaprastomis „Šratinuko“ Kalėdomis“. Mokiniai platino lankstinukus ragindami bendruomenę aukoti širdžiai brangius daiktus. Gruodžio 19 d. organizavome aukcioną „Pirk- aukok, gerumą dovanok!“. Surinktus pinigus (480 Lt) pervedėme į Maltos ordino pagalbos tarnybos sąskaitą. Mokinių pastangos neliko nepastebėtos- Alizavos „Nepaprastos „Šratinuko“ Kalėdos“ įvertintos kaip populiariausia idėja. Sausio 6d. alizaviečių delegacija dalyvavo šventiniame koncerte Ūkio paramos banko teatro arenoje, kurį tiesiogiai transliavo TV3 televizija.

Koncerto metu idėjų padėjėjų konkurso laureatai buvo iškilmingai pagerbti. Vertinimo komisijos pirmininkė Vaida Genytė mokyklų atstovams įteikė Maltos ordino pagalbos tarnybos statulėles.