Biblioteka
Kvietimas

Kauno dramos teatro aktorė,    

 rašytoja Doloresa Kazragytė

spalio 18 d.

Alizavos pagrindinėje mokykloje

13 val. aktų salėje

                    edukacinė programa        

                 „Su pasaka ir meile per gyvenimą“

( vaidybinės pasakos, tautosaka, žaidimai)

15 val. skaitykloje

diskusija su „Šratinuko“ jaunaisiais žurnalistais.

 

Kviečiame visus!