Biblioteka
Apie grėsmes internete

Visagalis internetas... Tai DURYS ir langas į pasaulį! Rašome laiškus įvairiomis kalbomis draugams, bendraujame žinutėmis, komentuojame ir t.t. Ir viskas tai, kokią galimybę suteikia internetas, nuostabu, nepakartojama šiame dinamiškame pasaulyje!  Mes – jauni, drąsūs, smalsūs, atviri visoms naujovėms, nebijantis jokių pavojų. Naudodamiesi internetu naršome įvairiuose internetiniuose puslapiuose, naudojamės socialiniais tinklapiais, siunčiamės įvairius failus negalvodami  apie pasekmes. Pasaulinis INSAFE tinklas kiekvienais metais pirmąjį vasario mėnesio antradienį organizuoja Saugesnio interneto dieną. Jos tikslas paskatinti jaunus viso pasaulio žmones saugiau ir atsakingiau naudotis internetu ir mobiliaisiais telefonais.

Alizavos mokyklos bendruomenė pažymėdama Saugesnio interneto dieną pasikvietė lektorių iš Telia, Rimvydą Jurkuvėną. Šioje įmonėje specialistas moko darbuotojus, dirbančius su verslo klientais. Rimvydas yra iniciatyvos „Kam to?! reikia“ savanoris, kurios tikslas – kad verslo aplinkos žmonės dalintųsi patirtimi su moksleiviais.

Svečias susirinkusiems mokiniams ir jų tėveliams atskleidė įdomių internetinių sukčių pavyzdžių. Patarė, ką daryti, kad išliktum saugus elektroninėje erdvėje. Papasakojo  apie skaitmeninius pėdsakus internete. Pabrėžė, kaip svarbu nebalsuoti už negerus darbus, negerus žmones, nesidalinti neigiamo turinio informacija, nes elektroninėje erdvėje viskas išlieka ir po keleto metu tai gali skaudžiai atsiliepti. Kiekvieno pareiga yra saugoti savo privatumą ir neviešinti asmeninės informacijos apie savo išvaizdą. Kad nebūtų perteklinės informacijos, kur galima sulaukti blogų komentarų. Internete svarbiausia skleisti gerą žinią, geras emocijas, šypseną. Net Facebook paskyroje tyko daug pavojų. Tai aplinka, kurioje gali būti viešai matomas ir gali su tavimi susisiekti. Per šią aplinką gali tavimi manipuliuoti. Tavo veiksmais, tavo informacija, tavo paties atvaizdu. Bet, jeigu naudosies saugumo priemonėmis – neviešinsi visų duomenų, padarysi taip, kad tau galėtų rašyti tik artimi žmonės, tai tą aplinką galėsi padaryti saugią. Internetiniuose žaidimuose  daug agresijos, visokiausių muštynių. Vaikai, kurie žaidžia tokius žaidimus tampa hiperaktyvūs, nes reikia greito mąstymo ir aktyvumo, skatinama agresija. Mąstymo žaidimai, kur reikia kažką kurti, puoselėti yra gerai. Tačiau jie labai įtraukia ir suryja tavo laiko sąnaudas. Atima iš tavęs brangų laiką, kurį galėtum paskirti bendravimui su žmonėmis arba knygos skaitymui.

Lektorius palinkėjo mokiniams reikšti mintis elektroninėje erdvėje kuo minimaliau.

Būrelis aktyvių mokinių papuošė mokyklos bibliotekos duris Saugesnio interneto dienai. Merginos dėkoja visiems susivienijusiems už saugesnį internetą ir prisijungia, kviesdamos mylėti ir gerbti kitus interneto vartotojus, jų neįžeidinėjant, nesidalinant bloga informacija ir t.t.