Biblioteka
Alizavos pagrindinės mokyklos skaitymo skatinimo projekto „Lietuvos šimtmetis ir knygos vaikams“ veikla

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį IBBY Lietuvos skyrius inicijavo peržiūrėti, prisiminti, iš naujo įvertinti svarbią kultūros ir meno sritį - literatūrą: knygas, kurios ugdė ir ugdo, formavo ir formuoja jaunas asmenybes, tapusias ir tapsiančias mūsų valstybės kūrėjais bei jos vertybių puoselėtojais. Specialistams, parengus pradinį knygų sąrašą, už reikšmingiausias, labiausiai įsiminusias,  buvo pakviesta balsuoti plačioji visuomenė. Balsavimas vyko elektroniniu būdu. Skaitytojų balsavimo rezultatai buvo derinami su specialistų balsais ir taip sudarytas „Šimto knygų vaikams ir Lietuvai“ sąrašas.

                      Siekdama atkreipti vaikų ir jaunimo dėmesį į vertingas lietuvių autorių knygas Alizavos pagrindinės mokyklos bendruomenė įgyvendino Lietuvos kultūros tarybos dalinai finansuojamą projektą „Lietuvos šimtmetis ir knygos vaikams“. Pirmiausia iš gautų lėšų buvo nupirktos trūkstamos Šimtuko sąrašo knygos. Per visus mokslo metus organizuoti įvairūs renginiai, patraukliais būdais reprezentuojantys Šimtuko knygas ir kviečiantys mokinius jas  perskaityti ir diskutuoti.

                      Šimtuko 16 vietą gavo Kazio Binkio „Atžalynas“. 6-8 klasių mokiniai važiavo į Nacionalinį dramos teatrą, kuriame žiūrėjo režisieriaus Jono Vaitkaus spektaklį „Atžalynas“. Jauniesiems žiūrovams buvo įteiktos konkrečios užduotys. Įtaigi drama, alsuojanti tarpukario Lietuvos optimizmu ir noru aukotis, paliko pėdsakus mokinių širdyse. Po spektaklio jie rašė padėką režisieriui, iliustravo labiausiai įsiminusius epizodus. Dauguma teigė, kad knygos skaitymas nepaliko stipraus įspūdžio ir tik „pamačius spektaklį viskas tapo aišku“.

                      Ypatingas dėmesys skirtas Sigito Gedos kūrybai. Eilėraščių rinktinei „ Baltoji varnelė“ skirta Šimtuko 2 vieta. Mokykloje surengta poezijos šventė „Baltoji varnele, atskrisk ar ateik!“. S. Gedos eiles deklamavo beveik visi 3- 6 klasių mokiniai.6 klasės mokiniai kruopščiai išstudijavo S. Gedos biografiją ir kūrybą, daug ruošėsi ir dalyvavo Kupiškio r. mokyklų bibliotekininkių metodinio būrelio inicijuotame konkurse, skirtame poeto 75 metų jubiliejui.

                      Perskaitę Aldonos Liobytės lietuvių liaudies pasakų rinktinę „Gulbė karaliaus pati“ (joje lygiai šimtas pasakų!),visų klasių mokiniai su mamomis bei mokytojomis sukūrė menines instaliacijas „Šimtas lietuviškų pasakų herojų“. Originaliai papuošusi mokyklą, bendruomenė šį gražų darbą dedikavo kaip šimtmečio dovaną Lietuvai.

                      Pagal Vytauto V. Landsbergio knygą „Rudnosiuko istorijos“ 3 klasės mokiniai, vadovaujami mokyklos bibliotekininkės, paruošė literatūrinę kompoziciją „Rudnosiukas kalbininkas“, o vyresniųjų klasių mokiniai sukūrė filmuką, kurį išsiuntė „Mažųjų knygos bičiulių festivalio“ organizatoriams.

                      Dramos būrelio mokiniai, išanalizavę Balio Sruogos poemą „Giesmė apie Gediminą“, gamino stilizuotas vaidybines lėles ir pastatė spektakliuką „Gedimino sapnas“, kuriuo pradžiugino mokyklos draugus per Lietuvos gimtadienio šventę, tėvelius- per bendruomenės renginį; kaimynus rokiškėnus – per vaikų šventę.

                      Perskaitę Justino Marcinkevičiaus pasaką apie nedorėlį vorą Tabalai, sumaniusį pagrobti Saulę, pradinių klasių mokiniai važiavo į Vilniaus „Lėlės“ spektaklį „Voro vestuvės“ .

                      Alizavos mokykloje viešėjo rašytojas ir kino režisierius Vytautas V. Landsbergis, kurio net trys knygos („Rudnosiuko istorijos“, „Arklio Dominyko meilė“, „Obuolių pasakos“)įtrauktos į Šimtuko sąrašą. Svečias atskleidė, kaip gimsta knygos ir dainos, demonstravo vaikų kurtus filmukus, pasakojo apie Lietuvos partizanus ir jų žygdarbius Lietuvai.

                      Dvi dienas mokykloje darbavosi vaikiškų knygų iliustruotojas ir rašytojas Paulius Juodišius. Su 1-5 klasių mokiniais menininkas kūrė fantastinį pasakojimą apie Alizavą. Kūrinį pavertęs daina, mokė vaikus groti savadarbiais muzikos instrumentais. Dar vieną dieną su 1 ir 3 klasių mokiniais dailininkas kūrė koliažą – pasakos viršelį, kuriuo papuošė mokyklą.

                      Šimtuko knygas mokytojai išradingai pristatė per integruotas pamokas.

Mokytojos Audronė Užtupienė ir Irmina Puipaitė 5 klasės mokiniams vedė nuotaikingą pamoką „Vaizdo ir judesio raiška Kosto Kubilinsko poemėlėje „Ledinukas““.

Lietuvių literatūros mokytojos Jūratė Kuliukienė ir Rita Mažylienė, biologijos mokytoja Renata Ulinskienė, muzikos mokytoja Zita Lukoševičienė, dailės mokytoja Audronė Užtupienė 5-9 klasių mokiniams vedė pamokas „Pažink paukštį“. Per šias pamokas mokiniai susipažino su Kazio Grigo smulkiosios lietuvių tautosakos rinktinės knyga „Čir vir vir pavasaris“. Mokiniai įsitikino, kad įdomiausia informacija apie paukščius tautosakoje yra būtent šioje knygoje. Knyga parašyta gyva, konkrečia į vaiką orientuota kalba. Įdėti paaiškinimai: nurodyta, kokia yra konkrečios patarlės prasmė, kokį paukštį imituoja garsų pamėgdžiojimas.

Atviroje integruotoje biologijos ir lietuvių literatūros pamokoje „Pasivaikščiojimas po grybų šalį“ buvo ieškoma temos bendrysčių ir įdomybių. Išradingai pristatytos klasikų knygos: Justino Marcinkevičiaus „Grybų karas“ ir Antano Baranausko „Anykščių šilelis“.

Projekto renginius vainikavo vaikų teatro „Teatriukas“ istorinis spektaklis „Žalia gyva“. Emocinga istorijos pamoka paskatino prisiminti, telktis ir didžiuotis savo tautos istorija.

Buvo telkiamos kaimo bendruomenės institucijos bei visuomeninės organizacijos skaitymo prestižo gerinimui. Organizuoti vieši skaitymo skatinimo renginiai formavo teigiamą mokinių ir jų šeimų aplinką knygų skaitymui bei teigiamą požiūrį į Lietuvišką Knygą.

Danutė Miknevičienė, Alizavos pagrindinės mokyklos bibliotekininkė