Biblioteka
Vyriausybė pritarė Bibliotekų metų minėjimo planui

Lietuvos Respublikos Vyriausybė sausio 20 d. patvirtino Bibliotekų metų minėjimo 2016 m. planą. Lietuvos Respublikos Seimas 2016-uosius yra paskelbęs Bibliotekų metais. Kultūros ministras Šarūnas Birutis įsitikinęs, kad Bibliotekų metai paskatins bendruomenes pozityviai veiklai, turės teigiamos įtakos ateičiai, didins bibliotekų įvaizdžio patrauklumą visuomenei.

„Kitų metų planuose matau labai konkrečius darbus, kurie bus susiję su šalies ateitimi. Kartu su Švietimo ir mokslo ministerija sukursime vieningą bibliotekų sistemą, kuri atitiks XXI amžiaus bendruomenių poreikius, bus efektyviai naudojami dokumentų ir knygų fondai, tobulinamos informacijos prieigos, o bibliotekų infrastruktūra taps patrauklia burtis bendruomenėms“, – teigia kultūros ministras.

Bibliotekų metų 2016 metais minėjimo planą parengė Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-238 sudaryta tarpinstitucinė komisija, kurią sudarė Kultūros, Švietimo ir mokslo, Susisiekimo ministerijų, Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos kultūros instituto, Lietuvos leidėjų asociacijos, Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos, Savivaldybių bibliotekų asociacijos, Bibliotekininkų draugijos, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Vilniaus universiteto bibliotekos atstovai.

Patvirtintame plane numatytomis veiklomis (projektais) siekiama padidinti bibliotekų įvaizdžio patrauklumą visuomenei ir socialiniams partneriams, išryškinti bibliotekų tinklo privalumus, atskleisti daugialypių bibliotekų teikiamų paslaugų plėtros ir naudos visuomenei potencialą.

Plane numatyta vykdyti Bibliotekų metų viešinimo veiklas – organizuoti Bibliotekų metų atidarymo ir uždarymo renginius, sukurti Bibliotekų metų ženklą, vykdyti įvairias kitas bibliotekų veiklas populiarinančias priemones. Taip pat planuojamos bibliotekų paslaugų pristatymo įvairioms visuomenės grupėms ir populiarinimo veiklos: pristatyti bibliotekas Vilniaus knygų mugėje, parodoje „Mokykla 2016“, organizuoti pilietinę akciją šalies mokiniams „Mano nuveikti darbai bibliotekoje“, vykdyti knygų restauravimo populiarinimui skirtą edukacinę programą „Kaip pagydyti knygą?“ Vilniaus universiteto bibliotekoje.

Be to, numatomos bibliotekų bendradarbiavimo ir tarptautinių ryšių stiprinimo bei dialogo su kitais knygų rinkos dalyviais skatinimo veiklos – kvalifikacijos tobulinimo renginiai mokytojams knygų leidybos istorijos, senųjų bibliotekų temomis, knygų mugės regionuose, bibliotekų leidybinės veiklos pristatymai, leidyklų dienos bibliotekose.

 

Taip pat planuojama organizuoti veiklas, skirtas propaguoti skaitymą ir formuoti teigiamą požiūrį į jį: didinti gyventojams prieigos prie kokybiškų, aktualių, meninę, kultūrinę ir mokslinę vertę turinčių leidinių bei kitų informacijos išteklių galimybes, pagerinti šalies gyventojų prieigą prie elektroninių leidinių, užtikrinant sukurto interaktyvių paslaugų portalo www.ibiblioteka.lt atnaujinimą įvairiu ir kokybišku turiniu, organizuoti tarptautinę konferenciją „Bibliotekos – skaitymo sutrikimų iššūkiams įveikti“ ir kt.

Planui įgyvendinti iš viso skirta 450 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų, iš jų 300 tūkst. – naujoms knygoms ir kitiems leidiniams įsigyti.

Įgyvendinant plane numatytas veiklas  planuoja dalyvauti visos Lietuvos bibliotekos ir bibliotekininkų asociacijos, bendradarbiaudamos su leidėjais, kitais švietimo bei kultūros sričių partneriais, vietos bendruomenėmis.

 

Kultūros ministerijos informacija