Biblioteka
„Čir vir vir pavasaris“

Birželio 11 d. Alizavos pagrindinės mokyklos 5-9 klasių mokiniai susipažino su dar viena Šimto reikšmingiausių knygų Lietuvai ir vaikams knyga- folkloristo Kazio Grigo smulkiosios lietuvių tautosakos rinkiniu „Čir vir vir pavasaris“.

Mokiniai, susiskirstę į grupeles, nagrinėjo penkis paukščius: žvirblį, pempę, gandrą, genį ir lakštingalą. Mokyklos sode stebėjo paukščius pro žiūronus. Biologijos pamokoje sužinojo apie šių paukščių aplinką. Lietuvių literatūros pamokoje skaitė eilėraščius apie paukštelius, patys pabandė sukurti ketureilius. Dailės pamokoje kiekvienas piešė po savo paukštelį. Muzikos pamokoje mokėsi lietuvių liaudies dainų, kuriose pagrindiniai personažai: žvirblis, pempė, genys, gandras, lakštingala. Bibliotekoje ieškojo informacijos apie šiuos paukščius tautosakoje.

Mokiniai įsitikino, kad įdomiausia informacija apie paukščius tautosakoje yra knygutėje „Čir vir vir pavasaris“. Parašyta gyva, konkrečia į vaiką orientuota kalba. Įdėti paaiškinimai: nurodyta, kokia yra konkrečios patarlės prasmė, kokį paukštį imituoja garsų pamėgdžiojimas. Pateikti pasakų, sakmių, tikėjimų, papročių kilmę ir vartoseną atskleidžiantys aprašymai.

Susirinkę ir užsirašę patarles, priežodžius, tikėjimus, mįsles, paerzinimus, pasakaites, sakmes apie duotus paukščius mokiniai garsiai perskaitė savo draugams aktų salėje, kaip svarbiausią informacijos šaltinį nurodydami knygą „Čir vir vir pavasaris“.

Danutė Miknevičienė, Alizavos pagrindinės mokyklos bibliotekininkė