Biblioteka
„BALTA. MINTIS. JUODA”

Į respublikinį mokinių meninių projektų konkursą „Knyga“ iš siųsti net 3 mokinių darbai:Viktorijos Vareikaitės ( 9 kl.) „Mintis“, Lauros Bartkevičiūtės (9 kl.) „Išlaisvinti mintį“ ir 6 klasės kolektyvinis darbas „Viltis“.

Šiuo metu, kada pasaulis įžengė į kompiuterinės eros ir naujų technologijų amžių, pagrindiniu informacijos šaltiniu tampa kompiuteris, todėl vaikai vis rečiau į rankas paima knygą. Klaipėdos Martyno Mažvydo pagrindinės mokyklos dailės, technologijų ir lietuvių kalbos mokytojai, ieškodami naujų meninės veiklos formų, siekdami integruoti mokomuosius dalykus (šiuo atveju tai literatūra, dailė, istorija, technologijos) kasmet (nuo 2001 m.) organizuoja Respublikinį mokinių meninių projektų konkursą “KNYGA“, kurio metu plėtojamas mokytojų bendradarbiavimas ir keitimasis patirtimi, mokiniai skatinami domėtis knygos istorine raida.

Pagrindinis šio projekto tikslas - ugdyti mokinių plastinės raiškos gebėjimus, sukuriant mokymosi procese eksperimentinę erdvę, plėtojant integracines galimybes visame ugdymo procese. Dalyvaudami šiame edukaciniame projekte mokiniai susipažįsta su vienu iš knygos žanrų - dailininko knyga. Kurdami knygas jie realizuoja savo mintis ir kūrybinius sumanymus, nes knyga, turinti daugelį meno bruožų, jiems tampa nebe kasdienybe, bet meno kūriniu. Jungdami tradicinės knygos ir modernaus meno principus mokiniai lavina erdvinį suvokimą, įsitraukia į dinamišką santykį su aplinka.

Darbai bus vertinami  šiais kriterijais:

1.Knyga, neįprasta  tiek  savo forma, tiek  savo idėja.

2.Netradicinių  medžiagų  panaudojimas  (medis, stiklas, tekstilė, molis ir  t.t.).

3.Knygoje dominuoja  forma ir idėja, o ne turinys (knyga, kaip  meninis  objektas).

4.Novatoriškų  atlikimo būdų panaudojimas atsisakant tradicinio iliustravimo.

Darbai  vertinami  3 amžiaus  grupėse (5/7  kl., 8/10 kl., 11/12  kl.)